Kan jag vara medlem i ett icke-kristet trossamfundsamtidigt som jag är med i Svenska kyrkan?

Nyhet Publicerad Ändrad

Är det ok för er att vara med i två trossamfund samtidigt? // Nyfiken

Frågan om vad man ”kan” och vad som alltid är helt ”lämpligt” är kanske två olika saker. Rent tekniskt så kanske man ”kan” vara med i både ett kristet och ett icke-kristet samfund samtidigt. Men frågan om det är bra och lämpligt, det måste ju vara en fråga för vårt eget samvete. Kan man vara med i två olika politiska partier samtidigt, om dessa har helt olika värdegrund?

Kan du vara demokratianhängare och med i en icke-demokratisk organisation samtidigt? För mig faller frågan på sin egen orimlighet. Det finns vissa grundvärderingar som jag helhjärtat står för. Och då betyder det att jag i konsekvensens namn väljer bort det som går emot mina grundvärderingar. Är jag medlem i ett kristet samfund så väljer jag bort ett icke kristet trossamfund. Om den kristna tron däremot inte är så viktig för mig och istället det icke kristna trossamfundet har värderingar som jag hellre står för, då är det kanske det kristna samfundet jag inte är med i. Man kan komma till en punkt då det är bättre att göra ett val, för att vara konsekvent.

Anna Lundin Leander, kyrkoherde norra Ölands pastorat