Ann-Christine Roxberg - hör hennes berättelse!

Nyhet Publicerad Ändrad

Ann-Christine Roxberg: ”Jag vet inte hur det känns att vara kvinna. Jag vet bara hur det känns att vara jag.”

Lördag 18 april medverkar Ann-Christine Roxberg vid Kvinnofrukost i Alvesta församlingshem.

Ann-Christine, som fram till 60 års ålder var känd som Åke och kyrkoherde i Teleborgs församling i Växjö, vållade stor uppmärksamhet när hon berättade att hon nu ville leva som Ann-Christine.
Ännu mer uppmärksamhet blev när det hennes dotter Ester gav ut boken ”Min pappa Ann-Christine” vilket bland annat ledde till att de båda hamnade i TV hos Skavlan.

Numera ägnar Ann-Christine sin tid åt att föreläsa och fortbilda företag och församlingar över hela landet om vad som egentligen menas med en transperson och de normer och föreställningar som styr våra liv.

Vid kvinnofrukosten kommer hon att berätta om sin resa, vad som hände i församlingen, om att vara sig själv i kyrkan och vår syn på manligt och kvinnligt. Och den som undrar vad en transperson är kommer att få svar!

ANMÄLAN:
Senast 15/4 till: malin.sandberg@svenskakyrkan.se eller tel. 0472-177 70.
Entré: 100 kr. Frukost ingår. Begränsat antal platser.
Välkommen från kl 08.30.