Med risk för att bli dödade!

Nyhet Publicerad Ändrad

Familjen Prenga överklagar avvisningsbeslut. Familjen Prenga är en familj från Albanien som söker asyl i Sverige på grund av en blodsfejd, som de inte har någon skuld i. Den 1/12-2014 fick familjen beskedet att de ska utvisas till Albanien, trots att Migrationsverket anser att deras berättelse är högst trovärdig.

Familjen Prenga bor sedan sommaren 2014 i Alvesta och kom tidigt i kontakt med Alvesta församling Svenska Kyrkan. Familjen deltar och är aktivt engagerade i församlingens verksamhet. Många församlingsbor har också engagerat sig i familjens situation och nästan 450 namnunderskrifter har hittills samlats in i protest mot Migrationsverkets avvisningsbeslut. Deras andra släktingar har redan fått asyl i Tyskland. Men Sverige säger nej.  

Familjen Prenga är en familj från Albanien som söker asyl i Sverige på grund av en blodsfejd, som de inte har någon skuld i. En bror till pappan har i självförsvar haft ihjäl en annan man och sitter idag fängslad för det dådet. I Albanien råder en vendettakultur, sedan flera hundra år tillbaka, som medför att om familjen tvingas återvända riskerar pappan och pojkarna (15 och 18 år) att mördas. De försökte söka skydd hos polisen, men polisväsendet är korrupt och de vågade inte lita på deras beskydd. De försökte  också medla med familjen som utdelat hotet mot dem, vilket misslyckades. På över två år vågade pappan inte lämna deras hus och pojkarna kunde sällan gå till skolan. Till slut kände familjen att de inte hade något annat val än att fly.

Den 1/12-2014 fick familjen beskedet att de ska utvisas till Albanien, trots att Migrationsverket anser att deras berättelse är högst trovärdig. Migrationsverket menar att myndighetsskyddet i landet ska hantera deras situation. Pappan säger: ”Skickar ni tillbaka mig, dödar de mig!” Avvisningen grundar sig på en rapport från Engelska UD, där de rapporterar att blodsfejderna minskar i landet, vilket strider mot andra rapporter, som menar att polisväsendet inte gör något åt blodsfejderna i landet och att man också vill tysta ner informationen om blodsfejder, eftersom Albanien vill in i EU. EU-parlamentarikern Bodil Ceballos, Mp säger att det inte går att säga att det är säkert i Albanien och har begärt klara besked från EU-kommissionen.  Svaret hon fick är att Migrationsverket måste göra en individuell bedömning i varje enskilt fall – det går inte att säga att det är säkert i Albanien och i svaret står det att det fortfarande är vanligt med blodsfejder i Albanien.

Även familjen Prengas advokat Rebecka Sofiadotter Lepic är kritisk till avvisningshotet. Albaniens myndighetsskydd inte lever upp till de krav av rättsäkerhet och mänskliga rättigheter som EU kräver av landet för att kunna bli medlem i Unionen. Enligt Jens Möller, Sveriges Radio, måste Albanien genomföra radikala samhällsförändringar innan landet ens kan få börja förhandla om EU-medlemskap, något som ligger minst 3-4 år bort i tiden. EU-länderna kräver ytterligare reformer inom rättsväsendet, bättre skydd för mänskliga rättigheter och en tuffare kamp mot korruptionen och den organiserade brottsligheten.   

För mer information
Malin Sandberg, Diakonala Teamet              tel. 0472-177 80
malin.sandberg@svenskakyrkan.se