Bron – ett gemensamt projekt för nysvenskar mellan Alvesta kommun och Alvesta församling:

Nyhet Publicerad Ändrad

Som vänfamilj har man möjlighet att stödja nysvenskar att få en bra start i sitt nya hemland. Som nysvensk får man möjlighet att träna det svenska språket, lära känna svenskar och det svenska samhället. Alvesta kommun och Svenska kyrkan Alvesta församling, har tillsammans startat ett integrationsprojekt, Bron, med syfte att öka antalet vänfamiljer, i Alvesta kommun. Alla vänfamiljer ställer upp helt ideellt.

– Det handlar inte om att lära en person hur myndigheterna fungerar utan om att umgås och ha roligt, säger Christina Elmersson. Skapa ny kunskap och förståelse för olika kulturer och levnadssätt. Det ger en chans att hitta vänner samtidigt som man utvecklas som person. En del träffas för att umgås och prata. Det kan vara allt från att fika till att utföra en idrottsaktivitet tillsammans, kanske utgå från samma intressen. Det är ni som bestämmer – tillsammans!

Så här går det till:
De som vill vara vänfamilj och de som vill ha en vänfamilj anmäler sig genom att fylla i ett frågeformulär om olika önskemål och bakgrundsinformation. Dessa skickas sedan till Christina Elmersson, projektledare, som gör en matchning utifrån gemensamma erfarenheter och intressen, ålder och familjesituation samt individuella önskemål. Ett första möte anordnas tillsammans med samordnare och då bestäms hur och i vilken omfattning man önskar träffas. Därefter bestämmer man själv när man ska ses. Samordnaren kan alltid kontaktas vid behov och ansvarar för att eventuella problem behandlas korrekt. Den första månaden man träffas är en slags prövotid, där man träffas på försök. Efter prövotiden väljer parterna att fortsätta eller avbryta kontakten. Kontakten kan också avbrytas senare.
Efter cirka ett år avslutas kontakten. Den som vill kan få en ny matchning. Kontakten är frivillig, sker på fritiden och bygger på ömsesidighet, öppenhet och respekt.  

För mer information:
Christina Elmersson           tel: 0727-447733 
christina.elmersson@svenskakyrkan.se