Elise Lindqvist - Ängeln på Malmskillnadsgatan

Nyhet Publicerad Ändrad

Möt Elise Lindqvist, "Ängeln på Malmskillnadsgatan", - KVINNOFRUKOST 18 oktober i Alvesta församlingshem. Då berättar Elise om sitt arbete i S:t Clara församling i Stockholm, om sitt liv med skam, skuld, våld, skräck, missbruk men också om sin omvändelse. Anmälan senast 16/10 till: malin.sandberg@svenskakyrkan.se eller pastorsexpeditionen tel. 0472-177 70.

2012 var hon sommarpratare i radions P1. Berättelsen om hennes liv, sin omvändelse och sitt arbete i S:t Clara församling i Stockholm träffade många rakt i hjärtat med en enorm kraft. Trots sin ensamhet och utsatthet i livet gav hon en tydlig känsla av styrka och hopp. Radioprogrammet har sedan följts av tv-dokumentär, föreläsningar och till sist en bok – Ängeln på Malmskillnadsgatan.

Jag talar självklart om Elise Lindqvist. "Morsan" som nästan varje fredagskväll i över 18 år har varit tillsammans med sitt team uppe på "gatan". För att prata, bjuda på kaffe och för att försöka hjälpa bort från prostitution. Berättelsen som sitt liv med skam, skuld, våld, skräck, missbruk, sitt arbete men också om sin omvändelse möter vi i så väl Elises föreläsningar som i hennes bok. Vid 59 års ålder, då hon vistades på en kurort, fick Elise impulsen att be om förbön. Detta ögonblick förändrade hennes liv och kom att innebära en pånyttfödelse.
Kraften hämtar hon från Gud. Kraften att fortsätta hjälpa och att sprida budskapet om att det finns hopp och att det finns hjälp.

Lördag 18 oktober gästar hon Kvinnofrukosten i Alvesta församlingshem.
Text: Marie Fransson