Välgörenhetshelg 2014

Nyhet Publicerad Ändrad

Tack för ditt bidrag och engagemang! Tillsammans samlade vi in 71 248 kronor till de tre insamlingsprojekt som församlingen särskilt stöttar: NGCC, Rescue och Den Gode Herdens Skola.

Välgörenhetskonsert

- 8 maj i Hjortsberga kyrka

Välgörenhetsdisco

- 9 maj i Alvesta församlingshem

Brödförsäljning för Välgörenhet i Alvesta

- 10 maj

Söndagsgudstjänster för Välgörenhet

- 11 maj
- Himlaliv i Skogskyrkan
- Temagudstjänst "Guds skapelse och människors arbete" i Alvesta kyrka