Sökandet efter Jesus

Nyhet Publicerad Ändrad

Det rådde en intensiv jakt på Jesus bland Kyrkans vänner i Alvesta församlingshem. Inte förrän vid den avslutande mässan hann de ifatt honom…

Kyrkans vänner bjuds årligen in till en trevlig stund i Alvesta församlingshem som tack för deras fina engagemang under året. Denna gång överraskades de med en upplevelsevandring i sann konfirmandanda, våra konfirmander får göra den efter ungefär 6 månaders läsning. Under vandringen fick Kyrkans vänner, indelade i mindre grupper, träffa människor som mött Jesus och höra deras berättelser om sitt möte med honom. Några av de centrala berättelser som lyftes fram ur Bibeln var; Sackaios, en rik och föraktad tullindrivare. En försäljare vid templet. Äktenskapsbryterskan som skulle stenas. Petrus förnekelse. Soldater. Barabas. Kvinnorna vid den tomma graven. Petrus upprättelse. Vid vandringens slut samlades vi alla åter igen för svar på vårt ihärdiga letande. En del av det svaret är att vi letar på olika sätt efter Jesus. Svaret är också mässan. Att dela bröd, Jesu kropp, och dela vin, Jesu blod. Jesus är närvarande i nattvarden. I mässan möter han oss alla. Här får vi gemenskapen med honom. Med gripande berättelser ur Bibeln och med lysande framföranden av medarbetare i församlingen blev vandringen en upplevelse i ordets rätta bemärkelse. Det blev verkligen en fin kväll i Alvesta församlingshem där vi också delade nattvard och delade måltid. En gemenskap som förde oss alla samman.
Text och foto: Marie Fransson