Lars Björklund - inspirationsdag

Nyhet Publicerad Ändrad

Torsdag 20 mars gästar författaren, föreläsaren, kaplanen på Sigtunastiftelsen och tidigare sjukhusprästen Lars Björklund Alvesta församlingshem. På dagen håller han föredrag för kommunens vårdpersonal och på kvällen hålls en öppen föreläsning för allmänheten.

"Vad gör vi med varandra? Etik och förhållningssätt i mötet med patienter, anhöriga och varandra". Den 20 mars håller Lars Björklund, författare, föreläsare och tidigare sjukhuspräst, föredrag i Alvesta församlingshem.

På för- och eftermiddagen kommer Lars att prata för all vårdpersonal i Alvesta kommun. Föreläsningen behandlar det "triangeldrama" som emellanåt kan uppstå mellan vårdare, patient och anhörig. Lars speglar helheten i dessa relationer, hur man kan behålla sin profession och hur man lyfter fram det positiva trots att arbetssituationen känns svår.

På kvällen, klockan 19.00, hålls en öppen föreläsning i Alvesta församlingshem för allmänheten. Temat för kvällen är  "Modet att ingenting göra" - vad gör vi när vi inte längre kan göra något? - Vad säger vi när orden tagit slut?

Några boktips av Lars Björklund: 
Modet att ingenting göra.
Orden och tystnaden.
Hur ska jag orka?