Jämställdhet i Kronobergs län

Nyhet Publicerad Ändrad

Vid årets första Kvinnofrukost 8 februari i Alvesta församlingshem berättar Karin Hopstadius, jämställdhetsdirektör om målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har i uppdrag att verka inom hela jämställdhetområdet med arbete som sträcker sig över frågor som rör allt från makt och inflytande till att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Under föreläsningen kommer Karin att berätta om den svenska jämställdhetspolitiken, hur den har växt fram, de jämställdhetspolitiska målen samt ge en beskrivning av läget i länet inom jämställdhets-området. Hon kommer också att berätta om den strategi för jämställdhetsintegrering som länsstyrelsen just nu arbetar med att ta fram. Frågor som Karin arbetar med som jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen i Kronobergs län.