Biskopbesök inspirerade

Nyhet Publicerad Ändrad

Biskop Jan-Olof Johansson medverkade i Ungdomsmässan, en mässa för alla, i Alvesta kyrka. Efteråt berättade han om Den Gode Herdens Skola i Betlehem vid Församlingsafton i Alvesta församlingshem.

Det tändes ett ljus för Betlehem då den Internationella gruppen  bjöd in till Församlingsafton i Alvesta församlingshem. Många hade kommit för att lyssna till Jan-Olof då han berättade om Den Gode Herdens Skola i Betlehem och det fina arbete Svenska Jerusalemsföreningen genomför där med stöd av kollekter, gåvor och fadderskap.

Den Gode Herdens Skola är en flickskola där man undervisar från sexårsverksamhet fram till studentexamen på humanistisk och naturvetenskaplig linje. Genom sin skolverksamhet vill man stärka kvinnans ställning, bidra till fred och försoning och stärka den kristna minoriteten i Jesu egen födelsestad.

Alvesta har tre församlingsprojekt. Den Gode Herdens Skola i Betlehem är en av dessa. Mer om vårt internationella arbete kommer du att kunna läs om i nästa nummer av Församlingsbladet som utkommer i 25 februari.