Nytt kyrkoråd 2014

Nyhet Publicerad Ändrad

Torsdagen den 14 november sammanträdde Kyrkofullmäktige i Alvesta församlingshem för att välja nytt Kyrkoråd för mandatperioden, 2014-2017. Vald till ny ordförande blev Börge Nielsen.

Hur känns det att ha fått förtroendet att leda kyrkorådet under kommande mandatperiod?

– Det är ett stort ansvar att leda kyrkorådets arbete framåt och jag kommer att göra mitt bästa, säger Börge Nielsen. Det är viktigt att leva upp till det fina förtroende som vi i kyrkorådet nu har fått.

– Vår ambition är att utveckla församlingens arbete ytterligare. Att ta del av den verksamhet vi har är en självklarhet. Det är viktigt att bygga broar, vara lyhörd och att ha ett öppet klimat.

Kyrkorådet har 11 ledamöten, 10 valda samt kyrkoherde Göran Alexandersson. Här är det nya Kyrkorådet: Börge Nielsen, Elin Andersson, Christina Wiberg, Eivor Lind, Malin Stenkilsson, Göran Johnsson, Christina Arvidsson, Ove Spång, Christina Anzelius-Haglund samt Ingvar Nilsson. Personlig ersättare valdes för var och en av de ordinarie ledamöterna.

Valberedningen föreslog också fullmäktige att utse Roland Axelzon och Magnus Laag till ordinarie revisorer, samt utsåg Kristina Engström och Stefan Karlsson som ersättare. Kyrkofullmäktige antog förslaget.

Vidare föreslog valberedningen att Roland Axelzon väljs till ordförande i valnämnden. De fyra ordinarie ledamöterna är: Roland Axelzon, Stefan Karlsson, Ingrid Löfkvist och Göran Johnsson.

FAKTA:
Svenska kyrkan har en demokratisk uppbyggnad. I kyrkovalet väljs ett fullmäktige som är församlingens högsta beslutande organ. Verkställande styrelse är kyrkorådet som utses av fullmäktige. Mandatperioden är fyra år och kyrkoval hålls vart fjärde år. I år hölls det söndag 15 september.

Kyrkofullmäktige i Alvesta församling har 25 ledamöter, varav 21 från nomineringsgruppen "Framtidens kyrka i Alvesta församling" och 4 från nomineringsgruppen "Kyrkans Väl i Alvesta församling". Ordförande i kyrkofullmäktige är Ingemar Lundqvist. Mats Johnsson till 1:e v. ordf. samt Eivor Lind till 2:e v. ordf.