Foto: Anke Decker

Svenska kyrkan i Kalmar

Svenska kyrkan i Kalmar består av fem församlingar, begravningsverksamhet, Diakonala köket och verksamhet i Sjukhuskyrkan och i kriminalvården.

Välkommen att delta i gudstjänsterna i Kalmar pastorat!

Här hittar du alltid veckans predikoturer.

Vi öpnnar för gudstjänstfirande igen.  
Det finns fortfarande gudstjänster som sänds på Facebook och kan också ses i efterhand på församlingarnas webbplatser. 

Två Systrars församling sänder sin högmässa klockan 10 på söndagar och helgdagar

Kalmar domkyrkoförsamling sänder sin högmässa klockan 11 på söndagar och helgdagar 

Det går fint att se gudstjänsterna både i direktsändning och i efterhand. Eftersom Facebook har ändrat inställningar så att det inte självklart går att se sändningarna på våra webbplatser provar vi nu att lägga ut dem på Youtube och på församlingarnas webbplatser i efterhand.

Vi ringer i kyrkklockorna när en gudstjänst börjar inne i något av kyrkorummen. Är du inte hemma för att se den då, så stanna gärna upp någon minut där du är och be till exempel Fader vår och välsignelsen!

Välkommen in i kyrkorummen!