Foto: Anke Decker

Svenska kyrkan i Kalmar

Svenska kyrkan i Kalmar består av fem församlingar, begravningsverksamhet, Diakonala köket och verksamhet i Sjukhuskyrkan och i kriminalvården.