Foto: Josefin Bergquist

Svenska kyrkan i Kalmar

Svenska kyrkan i Kalmar består av fem församlingar, begravningsverksamhet, Diakonala köket och verksamhet i Sjukhuskyrkan och i kriminalvården.

Välkommen att delta på distans i gudstjänsterna i Kalmar pastorat!

Alla konserter, grupper och andra samlingar för barn och vuxna har tagit paus. Gudstjänstliv och diakoni fortsätter i former som är anpassade till den situation vi befinner oss i. Vi följer regeringens och Svenska kyrkans biskopars besked från den 16 november, och vi förutsätter att du som kommer till något av kyrkorummen också gör det.

Här hittar du alltid veckans predikoturer. Gudstjänsterna sänds på Facebook och kan också ses i efterhand på församlingarnas webbplatser. Efter en högmässa kan man komma till kyrkan för att ta emot enskild kommunion. Flera av församlingarna firar också veckomässor med högst åtta i kyrkorummet, och du kan höra av dig om du vill vara med -- se predikoturerna!

Två Systrars församling sänder sin högmässa klockan 10 på söndagar och helgdagar

S:ta Birgitta församling sänder sin högmässa klockan 10.30 på söndagar och helgdagar 

Kalmar domkyrkoförsamling sänder sin högmässa klockan 11 på söndagar och helgdagar 

Heliga Korsets församling sänder sin högmässa klockan 10 på söndagar och helgdagar

Kalmar S:t Johannes församling spelar just nu in en andakt för varje söndag och helgdag 

Det går fint att se gudstjänsterna både i direktsändning och i efterhand. Eftersom Facebook har ändrat inställningar så att det inte självklart går att se sändningarna på våra webbplatser provar vi nu att lägga ut dem på Youtube och på församlingarnas webbplatser i efterhand.

Heliga Korsets församling sänder bön med sånger från Taizé på måndagarna klockan 17.30 – den sänds på pastoratets Facebook-sida.

Vi ringer i kyrkklockorna när en gudstjänst börjar inne i något av kyrkorummen. Är du inte hemma för att se den då, så stanna gärna upp någon minut där du är och be till exempel Fader vår och välsignelsen!

Välkommen att vara med vid din skärm, välkommen in i kyrkorummen när de är öppna, och välkommen att höra av dig!