Foto: Joachim Grusell

Kyrkoråd

2022-2025

Kyrkorådet företräder pastoratet och dess fem församlingar och är pastoratets styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Kyrkorådet har flera uppgifter och däribland att svara för pastoratets organisation och förvaltningen av pastoratets angelägenheter. Kyrkorådet ska, inom ramen för av kyrkofullmäktige beslutad budget och mål och riktlinjer för verksamheten, i första hand ansvara för övergripande strategiska och långsiktiga frågor, frågor av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse i övrigt samt ansvarar gemensamt med kyrkoherden för utförande av den grundläggande uppgiften. Vidare har kyrkorådet som styrelse ansvar för  kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. I Kalmar finns det ett särskilt utskott för begravnings- och serviceverksamheten och ett för fastighetsverksamheten. 

Ledamöter:                                  
Victor Ramström ordf., Jan Arvidson vice ordf., Birgitta Axelsson Edström,  andre vice ordf., Maria Lindström, Marianne Sigheim, Jan Bolin, Claes Ågren, Pierre Edström,  Jens Ison Thoor,  Eva Jarstad, Peter Wänehag, kyrkoherde

Ersättare: Lars Björk, Gunvor Arén, Gunnar Thorbert, Monica Jernetz, Britt-Marie Robertsson 

 • Anke Decker

  Anke Decker

  Svenska kyrkan i Kalmar

  Administratör, Registrator, Inventarieansvarig

  Mer om Anke Decker

  Administratör, registrator, arkiv- och inventariefrågor, webbredaktör.