Foto: Joachim Grusell

Kyrkoråd

2018-2021

Kyrkorådet företräder pastoratet och dess fem församlingar och är pastoratets styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Kyrkorådet har flera uppgifter och däribland att svara för pastoratets organisation och förvaltningen av pastoratets angelägenheter. Kyrkorådet ska, inom ramen för av kyrkofullmäktige beslutad budget och mål och riktlinjer för verksamheten, i första hand ansvara för övergripande strategiska och långsiktiga frågor, frågor av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse i övrigt samt ansvarar gemensamt med kyrkoherden för utförande av den grundläggande uppgiften. Vidare har kyrkorådet som styrelse ansvar för  kyrkogårds- och begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. I Kalmar finns det ett särskilt utskott för begravnings- och serviceverksamheten och ett för fastighetsverksamheten. 

Ledamöter:                                  
Victor Ramström ordf., Lennart Johansson vice ordf., Gunnar Thorbert andre vice ordf., Maria Lindström, Marianne Sigheim, Birgitta Axelsson Edström, Jan Arvidson, Sune Dicksson,  Jens Ison Thoor,  Peter Wänehag, kyrkoherde

 Ersättare: Gunvor Arén, Monica Lengström, Gösta Bondeson, Lars Björk, Doris Johansson 

Anke Decker

Anke Decker

Svenska kyrkan i Kalmar

Administratör

Mer om Anke Decker

Ansvarig för kyrkovalet inom Kalmar pastorat, registrator, sekreterare utskott, jobbar med diariet, arkiv och inventarier, webbredaktör