Rum för stillhet och andaktsliv

Sjukhuskyrkan på Länssjukhuset Kalmar har ett Rum för stillhet nära sjukhusets stora entré. Våren 2020 sänder vi andakter i sjukhusets radiokanal "kyrka" flera gånger varje vecka.

Foto: Ulrika Lindrooz
Sara Nylén

Sara Nylén

Svenska kyrkan i Kalmar

Sjukhuspräst

Håkan Dersell

Håkan Dersell

Svenska kyrkan i Kalmar

Sjukhuskyrkan - pastor i Equmeniakyrkan

Mer om Håkan Dersell

sjukhuspastor

Anna-Karin Treml-Wänehag

Anna-Karin Treml-Wänehag

Svenska kyrkan i Kalmar

Sjukhusdiakon