Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Andaktsrum och andaktsliv

Bild: Ulrika Lindrooz

Sjukhuskyrkans andaktsrum finns i hus 19, nära sjukhusets huvudentré. Det är öppet dagtid, årets alla dagar. Rummet kan besökas med rullstol och sjukhussäng.

Måndag-fredag 09.00
Morgonbön

Tisdag 11.45-12.00
Middagsbön

Torsdag 19.00
Sångandakt

Middagsbön, sångandakt, andrum samt söndagens högmässa kl. 11.00 från domkyrkan i Kalmar sänds över sjukhusets radio.

I hus 48 lyssnar du på kanal 2.
I hus 18 lyssnar du på kanal "kyrka".

Andrum - musik och lyrik
Sjukhuskyrkans andaktsrum hus 19, nära huvudentrén
29 januari kl. 11.45-12.00
Konstantin Shakov, violin
Anders Pettersson, piano

Andrum – musik och lyrik  
Sjukhuskyrkans andaktsrum hus 19, nära huvudentrén
4 mars kl. 11.45-12.00
Ida Seve, sång
Anders Pettersson, piano

Foajémusik - en kort paus i lunchtid
Huvudentrén
6 maj kl. 11.45-12.30
Britt-Marie Ottosson, sång
Anders Pettersson, piano

Sara Nylén

Sara Nylén

Svenska kyrkan i Kalmar

Sjukhuspräst

Anna-Karin Treml-Wänehag

Anna-Karin Treml-Wänehag

Svenska kyrkan i Kalmar

Sjukhusdiakon