Församlingsråd

Församlingsrådens huvudsakliga uppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Råden väljer kyrkvärdar, ansvarar för kollektändamål och utför andra uppgifter som delegeras av pastoratets kyrkoråd.

Kalmar domkyrkoförsamling

Ledamöter:
Jan Arvidson, ordförande
Gösta  Bondesson, vice ordförande
Lillemor Håkansson
Daniel Söderberg
Britt Savrell Skude
Kerstin Thorstensson
Christer Munther, församlingsherde

Ersättare:
Monica Lengström
Jan Franklin
Mikael Ståhl

Kalmar S:t Johannes församling

Ledamöter:
 
Britt-Marie Robertsson, ordförande
Marianne Slattegård, vice ordförande
Eva Fransson
Elisabeth Lindström
Carina Stavervik
Sandra Ferreira
Annette Öderwall, församlingsherde 

Ersättare:
Claes Ågren

Heliga korsets församling

Ledamöter:
Lennart Johansson, ordförande 
Marianne Sigheim, vice ordförande
Margita Beijerstam
Maria Carlsson
Doris Johansson
Lisa Lockman-Lundgren
Jonas Lockman-Lundgren, församlingsherde

Ersättare:
Elisabet Sporrong
Rune Sporrong

S:ta Birgitta församling

Ledamöter:
Karin Lundborg Folkegård, ordförande
Bengt Nyrén, vice ordförande
Monica Jernetz
Jan Bolin
Madelene Carlsson
Andreas Karlström
Johanna Broselid, församlingsherde

Ersättare:
Kerstin Nyrén
Lena Prag

Två Systrars församling

Ledamöter:
Einar Ljungström, ordförande
Lena Westergren, vice ordförande
Karin Asmundsson
Simon Lind
Raheleh Rahrow Saravani
Monica Gustafsson
Johan Alberius, församlingsherde

Ersättare:
Kristina Blomqvist
Tommy Jensen
Jakob Ljungman