Foto: Anna Braw

Församlingsråd

Församlingsrådens huvudsakliga uppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Råden väljer kyrkvärdar, ansvarar för kollektändamål och utför andra uppgifter som delegeras av pastoratets kyrkoråd.

Kalmar domkyrkoförsamling

Ledamöter:
Jan Arvidson, ordförande
Gösta  Bondesson, vice ordförande
Lillemor Håkansson
Daniel Söderberg
Britt Savrell Skude
Kerstin Thorstensson
Christer Munther, församlingsherde

Ersättare:
Monica Lengström
Jan Franklin
Mikael Ståhl

Kalmar S:t Johannes församling

Ledamöter:
 
Britt-Marie Robertsson, ordförande
Marianne Slattegård, vice ordförande
Eva Fransson
Elisabeth Lindström
Carina Stavervik
Sandra Ferreira
Annette Öderwall, församlingsherde 

Ersättare:
Claes Ågren

Heliga korsets församling

Ledamöter:
Lennart Johansson, ordförande 
Marianne Sigheim, vice ordförande
Margita Beijerstam
Maria Carlsson
Doris Johansson
Lisa Lockman-Lundgren
Jonas Lockman-Lundgren, församlingsherde

Ersättare:
Elisabet Sporrong
Rune Sporrong

S:ta Birgitta församling

Ledamöter:
Karin Lundborg Folkegård, ordförande
Bengt Nyrén, vice ordförande
Monica Jernetz
Jan Bolin
Madelene Carlsson
Andreas Karlström
Johanna Broselid, församlingsherde

Ersättare:
Kerstin Nyrén
Lena Prag

Två Systrars församling

Ledamöter:
Einar Ljungström, ordförande
Lena Westergren, vice ordförande
Karin Asmundsson
Simon Lind
Raheleh Rahrow Saravani
Monica Gustafsson
Johan Alberius, församlingsherde

Ersättare:
Kristina Blomqvist
Tommy Jensen
Jakob Ljungman

Anke Decker

Anke Decker

Svenska kyrkan i Kalmar

Administratör

Mer om Anke Decker

Ansvarig för kyrkovalet inom Kalmar pastorat, registrator, sekreterare utskott, jobbar med diariet, arkiv och inventarier, webbredaktör