Församlingsråd

Församlingsrådets huvudsakliga uppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Råden skall välja kyrkvärdar, ansvara för kollekter och andra uppgifter som delegeras av pastoratets kyrkoråd.

Kalmar domkyrkoförsamling


Ledamöter:

Mats Andén
Jan Arvidson
Gösta  Bondesson, ordf
Lillemor Håkansson
Christer Munther
Mikael  Ståhl
Daniel Söderberg

Ersättare:
Johanna Mattsson
Monica Lengström
Johnny Lesseur 

Kalmar S:t Johannes församling
Ledamöter:
Eva Fransson, ordförande 
Elisabeth Lindström
Marianne Slattegård
Carina Stavervik
Leif Sverkersson
Claes Ågren
Annette Öderwall, församlingsherde 

Ersättare:
Neha Holmgren
Sandra Ferreira Axelsson
Britt-Marie Robertsson


Heliga korsets församling


Ledamöter:

Lennart Johansson, ordförande 
Rune Sporrong
Margita Beijerstam
Maria Carlsson
Doris Johansson
Bengt Kviele
Lisa Lockman-Lundgren
Jonas Lockman-Lundgren
Marianne Sigheim

Ersättare:
Elisabet Sporrong
Rune Sporrong

S:ta Birgitta församling

Ledamöter:
Victor Ramström, ordförande
Gunvor Arén
Angelica Grön
Monica Jernetz
Bengt Nyrén
Kerstin Nyrén
Victor Ramström

Ersättare:
Lena Prag
Daniel Johannisson
Jespher Johansson

Två Systrars församling

Ledamöter:
Katarina Jervelind, ordförande
Karin Asmundsson
Eva Danielsson
Eva Greek-Bexell
George Gustafsson
Einar Ljungström
Johan Alberius, församlingsherde

Ersättare:
Kristina Blomqvist
Monica Gustafsson
Lena Westergren