Foto: Anna Braw

Församlingsråd 2024-2025

Församlingsrådens huvudsakliga uppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Råden väljer kyrkvärdar, ansvarar för kollektändamål och utför andra uppgifter som delegeras av pastoratets kyrkoråd.

Kalmar domkyrkoförsamling

Ledamöter:
Sofia Rosenquist, ordförande
Lars-Göte Löfdahl
Roland Persson
Emilie Olsson
Emma Janerheim, församlingsherde

Ersättare:
Svante Erlandsson
Monica Lengström

Kalmar S:t Johannes församling

Ledamöter:
 
Britt-Marie Robertsson, ordförande
Urban Andersson 
Marianne Slattegård
Elisabeth Lindström
Annette Öderwall, församlingsherde 

Ersättare:
Carina Stavervik

Birgit Karlsson

Heliga korsets församling

Ledamöter:
Lennart Johansson, ordförande 
Cajsa Björck Holmqvist
Maria Carlsson
Annika Lidberg
Katarina Olsson 
Lisa Lockman-Lundgren
Jonas Lockman-Lundgren, församlingsherde

Ersättare:
Marianne Sigheim
Doris Johansson
Hans Holmqvist

S:ta Birgitta församling

Ledamöter:
Daniel Johannisson, vice ordförande
Annika Friberg
Lennart Jegerfalk
Monica Jernetz
Lena Prag 
Ronnie Stjärnljus
Församlingsherde

Ersättare:
Elisabet Almén
Gudrun Franzén 
Kristina Viktorsson

Två Systrars församling

Ledamöter:
Daniel Braw, ordförande
Johan Bobeck
Eva Danielsson
Silvy Elfversson 
Emil Stille
Ebbe Westergren
Församlingsherde

Ersättare:
Karin Asmundsson
Maria Holmér
Wanja Malmström

 • Anke Decker

  Anke Decker

  Svenska kyrkan i Kalmar

  Administratör, Registrator, Inventarieansvarig, Sekreterare kyrkoråd och kyrkofullmäktige

  Mer om Anke Decker

  anke.decker[a]svenskakyrkan.se; Administratör, sekreterare, registrator, arkiv- och inventariefrågor, webbredaktör kyrkogårdsförvaltning