Meny

Församlingsråd

Församlingsrådets huvudsakliga uppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Råden skall välja kyrkvärdar, ansvara för kollekter och andra uppgifter som delegeras av pastoratets kyrkoråd.

Kalmar domkyrkoförsamling


Ledamöter:

Mats Andén
Jan Arvidson
Gösta  Bondesson, ordf
Lillemor Håkansson
Christer Munther
Mikael  Ståhl
Daniel Söderberg

Ersättare:
Johanna Mattsson
Monica Lengström
Johnny Lesseur 

Kalmar S:t Johannes församling
Ledamöter:
Eva Fransson, ordförande 
Elisabeth Lindström
Marianne Slattegård
Carina Stavervik
Leif Sverkersson
Claes Ågren
Annette Öderwall, församlingsherde 

Ersättare:
Neha Holmgren
Sandra Ferreira Axelsson
Britt-Marie Robertsson


Heliga korsets församling


Ledamöter:

Lennart Johansson, ordförande 
Rune Sporrong
Margita Beijerstam
Maria Carlsson
Doris Johansson
Bengt Kviele
Lisa Lockman-Lundgren
Jonas Lockman-Lundgren
Marianne Sigheim

Ersättare:
Elisabet Sporrong
Rune Sporrong

S:ta Birgitta församling

Ledamöter:
Victor Ramström, ordförande
Gunvor Arén
Angelica Grön
Monica Jernetz
Bengt Nyrén
Kerstin Nyrén
Victor Ramström

Ersättare:
Lena Prag
Daniel Johannisson
Jespher Johansson

Två Systrars församling

Ledamöter:
Katarina Jervelind, ordförande
Karin Asmundsson
Eva Danielsson
Eva Greek-Bexell
George Gustafsson
Einar Ljungström
Johan Alberius, församlingsherde

Ersättare:
Kristina Blomqvist
Monica Gustafsson
Lena Westergren