Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster i veckan

Predikoturer den 17 - 25 april 2019

Kalmar domkyrkoförsamling

On 12 Lunchmusik med passionsandakt V, Jan H Börjesson, orgel. 17.30 Bön i Kristofferkoret. 18 Lovsångsmässa.
Skärtorsdagen 12 Mässa och passionsandakt VI. 17 Mässa på Bryggaren, Kristina Strandklo. Hervor Gustafsson och Marita Aronsson, sång och musik. 19 Skärtorsdagsmässa, Christer Munther, Kristina Strandklo. Domkyrkokören.
Långfredagen 11 Långfredagsgudstjänst, Christer Munther. Domkyrkokören. 15 Korsandakt. 18 D. Buxtehude: Membra Jesu Nostri. Vox Beata m fl. Inträde.
Påskafton 23 Påsknattsmässa med rökelse, Peter Wänehag, Christer Munther. Vox Beata. Påskdagen 11 Festhögmässa, Peter Wänehag, Christer Munther, Kristina Strandklo. Grupp ur Domkyrkokören, Nicodemuskören, Domkyrkans brassensemble. Söndagsskola, kyrkkaffe. 18 Orgelkonsert, Jan H Börjesson. Kollekt.
Annandag Påsk 11 Högmässa, Kristina Strandklo. Sångfåglarna, Mixkören. Söndagsskola, kyrkkaffe. 17 Skymningsmässa, tema: ”Emmausvandrarna”.
Ti 12 Andakt. 18 Meditation.
On 12 Lunchmusik med dagens ord, Lars Jonsson, orgel. 17.30 Bön i Kristofferkoret. 18 Lovsångsmässa.

S:t Johannes församling

On 14 Café Johannes, Gemenskap. 15 Andakt, Stensberg. 18 Bokcirkel i fastan. 19 Veckomässa.
Skärtorsdagen 18.30 Skärtorsdagsmässa, Annette Öderwall.
Långfredagen 15 Långfredagsgudstjänst, Johanna Hafstad, Johanneskören medverkar.
Påskdagen 10 Mässa för små och stora, Johanna Hafstad, Annette Öderwall, Mini, Midi, Mixi, After School och Johanneskören medverkar, kyrkkaffe. On Café Johannes inställt!

Kalmar slottskyrka

Annandag Påsk kl.10.00 Gudstjänst, Annette Öderwall, orgelmusik Anders Pettersson.

Heliga Korsets församling

Skärtorsdagen 18.30 Skärtorsdagsmässa, Jonas Lockman.
Långfredagen 10 Långfredagsliturgi, Staffan Holmquist. Helene Ingvarsdotter, violin. Påskafton 22 Påsknattsmässa, Jonas Lockman, Pernilla Ingvarsdotter, sång och Tor Borgén, trumpet. Cider och påskgodis.
Påskdagen 11 Festhögmässa, Staffan Holmquist och Jonas Lockman. Vox Crucis. Johann Schiller, trumpet. Samling för barn. Påsklunch.
Annandag påsk 10 Högmässa, Staffan Holmquist. Material för barn i kyrkans barnhörna. Kyrkkaffe.
Ti 18.30 Mässa.
To 12 Mässa med orgelmusik, sopplunch i församlingsgården.

S:ta Birgitta församling

On 12 Mässa, därefter soppa. 18 Passionsandakt.
Skärtorsdagen 12 Bön, 18 Skärtorsdagsmässa, Söndagskören sjunger.
Långfredagen 10.30 Långfredagsgudstjänst, Johanna Broselid och Lina Bengzon. Vox Birgittae medverkar. 15 Korsvägsvandring, Lena Haglund och Angelica Grön.
Påskdagen 10.30 Högmässa, Lina Bengzon. Söndagskören och Tor Borgén medverkar. Samling för barn, kyrkkaffe.
Annandag påsk 10.30 Högmässa, Lina Bengzon. Kyrkkaffe.
Ti 12 Bön. 18 Mellan himmel & jord: Emil Hellkvist.
On 10 Bibel- och bönegrupp, 12 Mässa, därefter sopplunch.
To 12 Bön, 12.15 Orgel & baguette. Organist Mika Lidén. 14 Café Birgitta, 15 Bibelberättelse för barn. 18 Veckomässa.

Två Systrars församling

On 20.30 Completoriemässa.
Skärtorsdagen 14 Nattvardsgudstjänst på Vänskapens väg. 18.30 Skärtorsdagsmässa, Marco Aldén och Johan Alberius.
Långfredagen 10 Långfredagsgudstjänst, Johan Alberius, sångkvartett, söndagsskola. 15 Korsvägsvandring till havet, inledning och avslutning vid kapellet, Lisbeth Carlsson. 17 Gudstjänst vid Jesu gravläggning, Marco Aldén.
Påskafton 17 Vesper. 23 Påsknattsmässa med dopbekräftelse och rökelse, Johan Alberius och Marco Aldén, Cantus Sororum, Team Praise.
Påskdagen 11 Högmässa, Marco Aldén och Johan Alberius, Cantus Sororum, Team Praise, barnkören Joy, söndagsskola, knytkalas.
Annandag påsk 10 Högmässa, Johan Alberius och Marco Aldén, söndagsskola, kyrkkaffe.
Ti 12-14 Café Kärleksängeln.
On 18.30 Mässa, Café Två Systrars.
To 14 Gudstjänst på Vänskapens väg, Västerportkyrkan.
Nästa fr 7.30 Mässa. To-lö, må-to 8.30 Morgonbön. Sö 9.30 Morgonbön. To, fr, sö-to 20.30 Kvällsbön.

Finskspråkiga församlingskretsen i Kalmar med omnejd

Inbjuder till Sverigefinskt påskfirande Skärtorsdagen 18 april kl.14.00 i Garvaregården, Lindsdals centrum. Andakt präst Pierre Falk, musik Tore Nilsson. Samvaro och en enkel måltid med finskt påsktema. Kontaktperson Eivor Lilja 070-8867677.

 

Påskdagen

Den tredje dagen efter han dött uppstår Jesus från döden. När kvinnorna kommer till graven är stenen bortrullad och Jesus är inte där. Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten. Allt det som tynger vår jord, som hindrar livet, som stänger till våra hjärtan och stänger ute livet rullas bort.

Tema

Kristus är uppstånden

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi påskliljor och vi tänder sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jona kapitel 2, vers 1-11

Herren lät en stor fisk sluka Jona. I tre dagar och tre nätter var Jona inne i fiskens buk. Därifrån bad han till Herren, sin Gud: Jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Ur dödsrikets inre steg mitt rop och du hörde min röst. Du slungade mig i djupet, mitt i havet, där strömmarna fångade mig. Alla dina brottsjöar slog samman över mitt huvud. Jag tänkte: Jag har fördrivits från dig. Får jag se ditt heliga tempel igen? Vattnet slöt sig om min strupe, djupet fångade mig. Sjögräs snärjdes kring mitt huvud där nere vid bergens rötter. Jag sjönk till det land vars portar skulle reglas bakom mig för evigt. Men du gav mig liv, o Herre, min Gud, och förde mig upp ur graven. Då mina krafter sinade vände jag mig till Herren. Min bön nådde dig, nådde ditt heliga tempel. De som dyrkar falska gudar överger sin trofaste hjälpare. Men jag skall offra åt dig under lovsång och infria mina löften. Räddningen kommer från Herren. På Herrens befallning spydde fisken upp Jona på land.

Epistel

Apostlagärningarna kapitel 13, vers 32-37

Vi förkunnar alltså för er detta budskap: löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå, som det heter i andra psalmen: 'Du är min son, jag har fött dig i dag.' Och att han lät honom uppstå från de döda så att han aldrig mer skall återvända till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: 'Jag skall uppfylla åt er de heliga och oryggliga löften jag har gett David.' Ty på ett annat ställe säger han: 'Du skall inte låta din helige möta förgängelsen.' David, som på sin tid tjänat Guds vilja, insomnade och förenades med sina fäder och mötte förgängelsen. Men han som Gud uppväckte har inte mött någon förgängelse.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 20, vers 1-18

Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade: ”De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom.” Petrus och den andre lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter, och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andre lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sade till henne: ”Varför gråter du, kvinna?” Hon svarade: ”De har flyttat bort min herre, och jag vet inte var de har lagt honom.” När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sade till henne: ”Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?” Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: ”Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.” Jesus sade till henne: ”Maria.” Hon vände sig om och sade till honom: ”Rabbouni!” (det är hebreiska och betyder mästare). Jesus sade: ”Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud.” Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.

Psaltaren

Psaltaren psalm 118, vers 15-24

Hör hur segerropen skallar, jubel stiger från de trognas läger: Herrens hand har visat sin kraft. Herrens hand är höjd till seger, Herrens hand har visat sin kraft. Jag skall inte dö, jag skall leva och vittna om Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han gav mig inte i dödens våld. Öppna för mig rättfärdighetens portar! Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port, här får hans trogna gå in. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk, det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada!