Gudstjänster i veckan

Predikoturer den 4 - 10 december 2020.

Kalmar pastorat

Välkommen att fira advent och delta i gudstjänsterna i Kalmar pastorat vid din skärm!

Sedan ett par veckor kan vi, på grund av skärpta Covid-19-restriktioner, inte bjuda in till några offentliga gudstjänster. Församlingarnas huvudgudstjänster sänds på Facebook. Tidigare har de kunnat ses på respektive församlings webbplats, men på grund av ändringar på Facebook fungerar det inte alltid nu. I alla församlingar möjlighet till enskild kommunion i anslutning till högmässan.

Dop, vigslar kan ha högst åtta deltagare, begravningar högst tjugo.

När du hör kyrkklockor ringa, stanna gärna upp där du är och be för vår värld!
Undrar du över något? På www.svenskakyrkan.se/kalmar finns mer information, och du är alltid välkommen att höra av dig.

https://www.facebook.com/kalmardomkyrkoforsamling/https://www.facebook.com/st.johannesKalmar/https://sv-se.facebook.com/heligakorsetsforsamling/https://www.facebook.com/sanktabirgittaforsamling/
https://www.facebook.com/Tva.Systrars.forsamling/

 

Kalmar domkyrkoförsamling

Klockorna ringer må–lö 12 för enskild bön och andakt där du befinner dig.
Sö 11 Högmässa (sänds på Facebook: Kalmar domkyrkoförsamling), Kristina Strandklo.
12–12.30 Möjlighet till enskild kommunion. Förinspelad adventskonsert med Maria Forsström, Johan Christensson och Jan H. Börjesson samt orgelstycke för andra söndagen i advent publiceras på Facebook (Kalmar domkyrkomusik) och Youtube (Svenska kyrkan i Kalmar) under helgen. 8–12 december:
Besök av nunnor från Minsk under våra öppettider.
Promenad med samtal – ring Ingrid Svedjenäs, 0480-42 14 27.
För enskilda samtal, ring Christer Munther, 0480-42 14 29,
eller Kristina Strandklo, 0480-42 14 21.
Domkyrkan är öppen för enskild andakt, ljuständning och möjlighet att se utställningen ”Den magiska bokstaven” (kalligrafi av Johan Thelin) må–fr 8–15, lö 9–15 och sö 12–15. På Facebook (Kalmar domkyrkoförsamling) bjuder vi på adventsberättelse och musik.

Kalmar S:t Johannes församling

Sö 10 Mässa Annette Öderwall (sänds på Facebook: S:t Johannes församling). 11.15–12.15 Möjlighet till enskild kommunion i kyrkorummet.
Kyrkan är öppen för enskild bön och ljuständning må 8–14, ti–to 8–16, fr 8–14 samt sö 11.15–12.15.

Heliga Korsets församling

Mässorna på söndag och torsdag och bönen på måndag sänds på Facebook (Svenska kyrkan i Kalmar).
Sö 10 Högmässa, Staffan Holmquist. Enskild kommunion. 11.30 Mässa.
Må 17.30 Bön med sånger från Taizé.
Ti 18.30 Mässa.
To 12 Mässa med orgelmusik, 12.30–13 Möjlighet till enskild kommunion.

S:ta Birgitta församling

Sö 10.30 Högmässa (sänds på Facebook: S:ta Birgitta församling), Johanna Broselid. 11.30–12.30 Möjlighet till enskild kommunion.
Kyrkorummet är öppet må–to 10-16, med bön enligt Tidegärden 12.

Två Systrars församling

Alla mässor, utom fredagens, sänds på Facebook (Två Systrars församling) och finns också på tskonline.se.
Fr 7.30 Morgonmässa. 17 Vesper.
Lö 17 Vesper.
Sö 10 Högmässa, Johan Alberius. 11–12 Enskild kommunion. 18.30 Kvällsmässa, Johan Alberius. 19–19.30 Enskild kommunion.
Ti och to 12–14 Café Kärleksängeln säljer hämtsoppa, frallor & kakor.
On 18.30 Vardagsmässa. 19–19.30 Enskild kommunion.
Alla dagar 8.30 Morgonbön. Sö–to 20.30 Kvällsbön. Kapellet är öppet må–to 8.30–17 samt sö 8.30–13, 17.30–19.30.

Andra söndagen i advent

Den andra adventssöndagen berättar om Guds rike. Jesus liknade himmelriket vid ett senapskorn, det minsta av fröer, som växer till ett stort träd. Eller som surdeg som en kvinna bakar in i mjöl så allt blir genomsyrat. Guds rike växer ur det minsta.

Tema

Guds rike är nära

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Mika kapitel 4, vers 1-4

Men den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast som det högsta av bergen, överst bland höjderna. Folken skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma, och de skall säga: ”Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa.” Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han skall döma mellan alla folk, skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran. De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Var och en skall sitta under sin vinstock och sitt fikonträd, och ingen skall hota honom. Herren Sebaot har talat.

Epistel

Romarbrevet kapitel 15, vers 4-7

Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 21, vers 25-36

Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas. Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.” Han gav dem en liknelse: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den skall komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 85, vers 9-14

Jag vill höra vad Gud säger. Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna och för de redbara. De som fruktar honom har nära till hans hjälp, hans härlighet bor i vårt land. Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra. Trofasthet spirar ur jorden, rättvisa blickar ner från himlen. Herren själv ger allt gott, vårt land ger sin gröda. Rättvisa går framför honom, fred och välgång i hans spår.