Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster i veckan

Predikoturer den 16 - 22 augusti 2019

Kalmar domkyrkoförsamling

Fr 12 Andakt. 19 ”Lyckliga dagar” Lena Maria Vendelius (f d Klingvall) sjunger och berättar. Kollekt.
Lö 12 Dopgudstjänst.
Sö 11 Högmässa, Christer Munther. Kören Media Vita från Kungsbacka. Söndagsskola, kyrkkaffe.
Må 8.30 Bön för veckan. 12 Andakt. 17 Skymningsmässa.
Ti 12 Andakt. 18 Meditation.
On 12 Lunchmusik med dagens ord, Marita Aronsson, sång och orgel. 18 Lovsångsmässa.
To 12 Mässa.

S:t Johannes församling

Sö 10 Mässa för små och stora, Johanna Hafstad, vi gör en kör med alla barnen som kommer till kyrkan, kyrkkaffe. Efter kyrkkaffet träffas After school för pizzaeftermiddag och lekar.

Kalmar slottskyrka

Sö 19 ”De fyra B:na Björn-Benny-Bach-Beatles” – konsert med Jill McVitty Östborg, Anke Decker, Konstantin Shakov, Christer Svensson, Bengt Eklund, Rickard Ekström.
Ti 12 Lunchkonsert, Anders Pettersson, orgel.

Heliga Korsets församling

Sö 10 Högmässa, Peter Bexell.  Samling för barn, kyrkkaffe.
Ti 18 30 Mässa.

S:ta Birgitta församling

Sö 10.30 Högmässa, Mildred Fischer. Kyrkkaffe.
Må 12 Bön.
Ti 12 Bön. 14 Andakt Berga Backe.
On 12 Bön.
To 12 Bön, 13-15 Sommarcafé. 18 Mässa & After Mass.

Två Systrars församling

Fr 7.30 Mässa, frukost. 17 Vesper.
Sö 10 Högmässa, Johan Alberius, söndagsskola, kyrkkaffe.
On 17-19 Mat & Mässa; 17 Kids komp, sångstund för barn och föräldrar, 17-18.30 kvällsmat, 18.30 vardagsmässa.
To 14 Nattvardsgudstjänst på Vänskapens väg.
Nästa fr 7.30 Mässa. Alla dagar 8.30 Morgonbön. Sö-to 20.30 Kvällsbön.

Finskspråkiga församlingskretsen i Kalmar med omnejd

21/8 kl.11.00 Samling vid ingången till Kalmar slott. Där vi får uppleva en fantastisk världsutställning om Vincent van Gogh. Församlingskretsen står för inträdet. Utställningen är delvis tillgänglig för rörelsehindrade och rullstolsburna. Information om Gislaveds-resan 21/9. Kontaktperson: Leena Persson tel. 0480 50518 mobil 0732 555928.

Tionde söndagen efter trefaldighet

Tema

Nådens gåvor

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Andra Moseboken kapitel 19, vers 3-8

Mose gick upp till Gud, och Herren talade till honom från berget: ”Så skall du säga till Jakobs släkt och förkunna för Israels folk: Ni har sett vad jag gjorde med egypterna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk — ty hela jorden är min — och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du skall säga till Israels folk.” När Mose kom tillbaka kallade han samman folkets äldste och förelade dem det som Herren hade befallt honom att säga. Folket svarade med en mun: ”Allt vad Herren har sagt vill vi göra.” Och Mose gick tillbaka till Herren med folkets svar.

Epistel

Romarbrevet kapitel 12, vers 3-8

I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 18, vers 18-22

Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” Då kom Petrus fram till honom och sade: ”Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?” Jesus svarade: ”Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.

Psaltaren

Psaltaren psalm 28, vers 6-9

Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.