Gudstjänster i veckan

Predikoturer den 22 - 28 januari 2021.

Kalmar pastorat

Välkommen att delta i gudstjänsterna i Kalmar pastorat vid din skärm!

På grund av Covid-19-restriktionerna kan vi inte bjuda in till några offentliga gudstjänster.

Flera av gudstjänsterna direktsänds på Facebook, och några kan ses i efterhand på Youtube (Svenska kyrkan i Kalmar).

I de församlingar som direktsänder mässa finns möjlighet till enskild kommunion i anslutning till den.

I vissa kyrkor firas läst mässa med högst åtta i kyrkorummet och med avstånd, och om du vill delta är du välkommen att höra av dig till din församling så att ni kan komma överens om dag och tid. Samma sak gäller för morgonbön, middagsbön och aftonbön.

När du hör kyrkklockor ringa, stanna gärna upp där du är och be för vår värld!

Undrar du över något? På www.svenskakyrkan.se/kalmar finns mer information, och du är alltid välkommen att höra av dig.

https://www.facebook.com/kalmardomkyrkoforsamling/https://www.facebook.com/st.johannesKalmar/https://sv-se.facebook.com/heligakorsetsforsamling/https://www.facebook.com/sanktabirgittaforsamling/
https://www.facebook.com/Tva.Systrars.forsamling/

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar
 

https://tskonline.se/

Kalmar domkyrkoförsamling

Klockorna ringer vardagar 12 för enskild bön och andakt där du befinner dig.
Sö 11 Högmässa (sänds på Facebook: Kalmar domkyrkoförsamling), Kristina Strandklo. Heléne Ingvarsdotter, violin. 12–12.30 Enskild kommunion. Promenad med samtal – ring Ingrid Svedjenäs, 0480-42 14 27. För enskilt samtal, ring Kristina Strandklo, 0480-42 14 21. Domkyrkan är öppen för enskild andakt och ljuständning må–fr 8–15, lö 9–15 och sö 12–15.

Kalmar S:t Johannes församling

Vill du delta i mässa eller morgonbön? Ring till Annette Öderwall, 0480-42 14 32, så kommer vi överens om dag och tid!

Sö 10 Högmässa (sänds på Facebook: Kalmar S:t Johannes församling), Annette Öderwall. 11.15–12.15 Enskild kommunion.
Må–fr 8.30 Morgonbön.
Ti 12 Mässa.

Heliga Korsets församling

Vill du delta i en mässa under veckan? Ring Jonas Lockman, 0480-42 14 41, så kommer vi överens om dag och tid!

Alla gudstjänster utom tisdagens sänds på Facebook (Svenska kyrkan i Kalmar).

Sö 10 Högmässa, Staffan Holmquist. Enskild kommunion till 11.30.
Må 17.30 Bön med sånger från Taizé.
Ti 18.30 Mässa.
To 12 Mässa med orgelmusik, enskild kommunion till 13.

S:ta Birgitta församling

Vill du fira mässa i en liten grupp eller delta i middagsbön? Hör av dig till Johanna Broselid, 0480-42 14 51, så kommer vi överens om dag och tid!

Sö 10.30 Gudstjänst (förinspelad, publiceras på Facebook: S:ta Birgitta församling), Johanna Broselid. Thomas Björklund Svensson, sång, Maximilian Björklund, piano. 12–12.30 Enskild kommunion. Kyrkan är öppen må–to 10–14, 12 Middagsbön i en liten grupp.Två Systrars församling

Vill du delta i en gudstjänst? Skicka sms till Marco Aldén, 070-280 57 98, så kommer vi överens om dag och tid!

Alla mässor utom fredagens sänds på församlingens webbsida, svenskakyrkan.se/kalmar/tsk och på tskonline.se.
Fr 7.30 Mässa. 17 Vesper.
Lö 17 Vesper.
Sö 10 Högmässa, Johan Alberius. 11–12 Enskild kommunion. 18.30 Kvällsmässa, Johan Alberius. 19–19.30 Enskild kommunion.

Ti och to 12–14 Café Kärleksängeln säljer hämtsoppa, frallor och kakor.
On 18.30 Vardagsmässa. 19–19.30 Enskild kommunion.
Nästa fr 7.30 Mässa. Alla dagar 8.30 Morgonbön. Sö–to 20.30 Kvällsbön.

Septuagesima

Tema

Nåd och tjänst

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi blå eller violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jeremia kapitel 9, vers 23-24

Så säger Herren: Den vise skall inte vara stolt över sin vishet, den starke inte över sin styrka, den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt skall vara stolt över detta: att han har insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden, ty däri har jag min glädje, säger Herren.

Epistel

Första korinthierbrevet kapitel 1, vers 1-3

Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sosthenes till Guds församling i Korinth, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi namn, deras och vår herre. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 20, vers 1-16

Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’ Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han: ’Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?’ De svarade: ’Därför att ingen har lejt oss.’ Då sade han: ’Gå bort till vingården, ni också.’ På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.’ De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’ Då sade han till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar, ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’ Så skall de sista bli först och de första sist.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 25, vers 4-11

Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare, ständigt hoppas jag på dig. Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat. Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit, tänk på mig i din trofasthet, Herre, du som är god. Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen. Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg. Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet mot dem som håller hans förbund och hans bud. Herre, min synd är stor, förlåt den, ditt namn till ära.