Gudstjänster i veckan

Predikoturer den 14 -20 juni 2024

Kalmar domkyrkoförsamling

Fr 12 Bön. Lö 12 Bön. 19 Världens ljus. Sö 11 Högmässa. Emma Janerheim. Heléne Ingvarsdotter, violin. Söndagsskola. Kyrkfika. 18 Konsert. Välkommen, sköna sommar! Nicodemuskören, Mixkören. Kollekt. Må 12 Bön. 13.30 Gudstjänst på Träffpunkt Varvsholmen. Ti 12 Bön. On 12 Lunchmusik, Paul Thorstensson. 18 Mässa. To 12 Mässa. 

S:t Johannes församling

Sö 10 Högmässa, Lina Bengzon, kyrkkaffe

Heliga Korsets församling

Sö 10 Högmässa, Staffan Holmquist, Duettsång: Andreas Petersson och Elionor Petersson. Kyrkkaffe. Ti 18.30 Mässa. To 12 Mässa med musik

S:ta Birgitta församling

Sö 10.30 Högmässa och barnkyrka, Elisabeth Falk N, servering/kyrkkaffe, folkdansövn inför midsommar. On 12 Mässa, servering, 13 Bibel&bön. To 12.30-16 Kafé Birgitta. Under veckan: Ti-to 9 morgonbön. Midsommarafton 13.30 firande i parken. 

Två Systrars församling

Fr 7.30 Mässa, frukost. 17 Vesper. Lö 17 Vesper. Sö 10 Högmässa, Sigurd Hjelmgren, söndagsskola, personlig förbön, kyrkkaffe. On 17 Grillning. 18.30 Vardagsmässa. To 13-15 Systrarnas Café. 14 Nattvardsgudstjänst på Vänskapens väg. Nästa fr 7.30 Mässa. Alla dagar 8.30 Morgonbön. Sö-to 20.30 Kvällsbön