Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster i veckan

Predikoturer den 13 - 19 september 2019

Kalmar domkyrkoförsamling

Fr 12 Andakt.
Lö 12 Dopgudstjänst.
Sö 11 Högmässa, Christer Munther, Kristina Strandklo. S:t Nicolaikören från Halmstad. Söndagsskola, kyrkkaffe. Konfirmandinskrivning efter högmässan.
Må 8.30 Bön för veckan. 12 Andakt. 17.15 Skymningsmässa.
Ti 12 Andakt. 18 Meditation.
On 12 Lunchmusik med dagens ord, Jan H Börjesson, orgel. 17.30 Bön i Kristofferkoret. 18 Lovsångsmässa.
To 12 Mässa. 14 Arbetskretsen/Torsdagsträffen (på Länsmuséet).

S:t Johannes församling

Sö 10.00 Mässa Johanna Hafstad, Sofie Walter, konfirmanderna medverkar. Insamling till vår barnprylmarknad fortsätter se info Johannesbladet eller SK hemsida On Café inställt
To Bokcirkel 14.00-15.00 Johanna Hafstad
Lö 28 sep retreat 10-15 Nyttorp, anmälan senast 22 sep till Diakon annika.s.johansson,@svenskakyrkan.se eller 0480-421433

Kalmar Slottskyrka

Lö 11 dopgudstjänst.
Sö 16 ”Ögonblicket och evigheten” Einar Ekberg-konsert med Alexander Olsson, sång och Sebastian Johansson, piano.

Heliga Korsets församling 

Sö 10 Högmässa, Staffan Holmquist, Kyrkkaffe. 
Må 17.30 Bön med sånger från Taizé. 18.15 Kursstart: START-kurs i kristen tro, anmälan till Staffan Holmquist, tel 421442.
Ti 17 ”Gud e´ God” Bibelberättelse, sång, bön, tacos o glass. För familjer. Anmälan till pernilla.alexandersson@svenskakyrkan.se. 18.30 Mässa. Efter mässan ”Grundkurs för gudstjänstfirare”
To 12 Mässa med orgelmusik. Sopplunch i församlingsgården, Allsång i Psalmsång.

S:ta Birgitta församling

Sö 10.30 Högmässa, Lina Bengzon. Samling för barn, kyrkkaffe.
Må 12 Bön. 13 Syförening.
Ti 12 Bön, 14 Andakt Berga Backe.
On 12 Mässa, därefter sopplunch.
To 12 Bön. 13-15 Café Birgitta. 18 Mässa.

Två Systrars församling

Fr 7.30 Mässa, frukost. 17 Vesper.
Lö 17 Vesper. Sö Ej högmässa, på grund av församlingsläger.
Ti 12-14 Café Kärleksängeln.
On 18.30 Vardagsmässa, Café Två Systrars med Marco Aldén som leder samtal om En kanaaneisk kvinnas tro.
To 14 Nattvardsgudstjänst på Vänskapens väg. Nästa fr 7.30 Mässa.
Alla dagar 8.30 Morgonbön. Sö-to 20.30 Kvällsbön.

Fjortonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Enheten i Kristus

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 11, vers 10-13

Den dagen skall folken söka sig till Jishajs rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk, och platsen där han tronar skall bli ärad. Den dagen skall Herren åter lyfta sin hand för att friköpa dem som är kvar av hans folk, dem som är kvar i Assyrien och Egypten, Patros och Kush, Elam och Shinar, Hamat och kustländerna. Han skall höja ett fälttecken för folken, förena de skingrade av Israel och samla de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Då skall Efraims avund upphöra och Judas fiendskap ta slut. Efraim skall inte avundas Juda och Juda inte hysa fiendskap mot Efraim.

Epistel

Filipperbrevet kapitel 2, vers 1-5

Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.

Evangelium

Lukasevangeliet kapitel 22, vers 24-27

Sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Då sade han till dem: ”Kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda: den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren. Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare.

Psaltaren

Psaltaren psalm 95, vers 1-7

Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning! Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel! Ty en stor Gud är Herren, en stor konung över alla gudar. I hans hand är jordens djup, och bergens toppar är hans. Hans är havet, som han har gjort, och fasta landet, som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare, ty han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord.