Foto: Johannes Frandsen/IKON

Gudstjänster i veckan

Predikoturer den 24 - 30 september 2021.

Kalmar pastorat

Från och med 1 juli får det komma fler till kyrkan än de senaste månaderna. 

På nedanstående länk kan du se hur många kan vi vara i våra kyrkor!

https://www.svenskakyrkan.se/kalmar/nyheter/hur-manga-kan-vi-vara-i-vara-kyrkor

https://www.facebook.com/kalmardomkyrkoforsamling/https://www.facebook.com/st.johannesKalmar/https://sv-se.facebook.com/heligakorsetsforsamling/https://www.facebook.com/sanktabirgittaforsamling/
https://www.facebook.com/Tva.Systrars.forsamling/

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar
 

https://tskonline.se/

Kalmar domkyrkoförsamling

Fr 12 Andakt.
Lö 11.30 Dopgudstjänst. 12.30 Orgelmatiné, Johan Hammarström. 14 Allsång för unga och vuxna med särskilda behov, Anita Karlsson, Marita Aronsson. 19–24 Ljusmanifestation.
Sö 11 Högmässa (sänds på Facebook: Kalmar domkyrkoförsamling; publiceras i efterhand på vår webbplats), Emma Janerheim. Grupp ur Domkyrkokören. Söndagsskola. 18 Evensong, Emma Janerheim. Grupp ur Domkyrkokören.
Må 8.30 Bön för veckan. 12 Andakt.
Ti 12 Andakt.
On 12 Lunchmusik med dagens ord, Pär Hammarlund. 18 Mässa.
To 12 Mässa. Domkyrkan är öppen för enskild andakt och ljuständning lö–sö 9–14 och må–fr 8–15.30.

Kalmar S:t Johannes församling

Sö 10 mässa Nina Lundborg, konfirmanderna medverkar. Efter mässan workshop i Heliga danser med Katarina Ridderstedt. Anmälan till Diakon Annika 0480421433 annika.s.johansson@svenskakyrkan.se Lättare brunch efter mässan för de som har anmält sig.
Må 14 Händiga händer

Heliga Korsets församling

Sö 10 Högmässa, Staffan Holmquist och Jonas Lockman, Kyrkkaffe.
Ti 18.30 Mässa. 19.10 Bibelsamtal om ”Pengar”.
To 12 Mässa med orgelmusik. Sopplunch. 17.30 Bön med sånger från Taizé.

S:ta Birgitta församling

Sö 10.30 högmässa, Lina Bengzon, kyrkkaffe,
må, ti, to 12 Bön,
Ons 10-11.45 Bibel & bön, 12 Mässa eftersits med soppa
To 13-15 Kaffe med dopp, andakt och allsång, 18 Taizemässa

Två Systrars församling

Anmälan till söndagens högmässa med sms till Marco Aldén, 070-280 57 98. Högst 50 deltagare. 
Fr 7.30 Mässa, frukost. 17 Vesper.
Lö 17 Vesper.
Sö 10 Högmässa, Johan Alberius, söndagsskola, Fyra Systrar till Två Systrars: Erica Byström inleder samtal om Kyrkorummets möjligheter, sopplunch. 18.30 Kvällsmässa, Johan Alberius.
Ti och to 12-14 Café Kärleksängeln säljer hämtsoppa, frallor och kakor.
On 13-15 Trädgårdscafé, inomhus. 18.30 Vardagsmässa, därefter Café Två Systrars.
Nästa fr 7.30 Mässa. Alla dagar 8.30 Morgonbön. Sö-to 20.30 Kvällsbön.

FINSKSPRÅKIGA FÖRSAMLINGSKRETSEN

inbjuder till föreläsning på svenska om marskalk Mannerheim av Peter Danielsson, Länsmuseet, lördagen den 25 september klockan 13 i Två Systrars Kapell, Norrliden, Kalmar. Andakt, vi bjuder på smörgåstårta och kaffe. Alla välkomna. Anmälan till Leena Persson 073-255 59 28 eller Eivor Lilja 070-886 76 77.

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Rik inför Gud

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Andra Moseboken kapitel 32, vers 1-4, 30-35

När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aron och sade till honom: ”Gör oss en gud som kan gå framför oss! Vi vet inte vart den där Mose har tagit vägen, han som förde oss ut ur Egypten.” Aron svarade dem: ”Ta guldringarna ur öronen på era hustrur, era söner och era döttrar och kom hit med dem!” Då tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade dem till Aron. Han tog emot guldet av dem och knöt in det i en kappa. Sedan gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet. Då ropade de: ”Detta, Israel, är din Gud, som har fört dig ut ur Egypten.” Nästa dag sade Mose till folket: ”Ni har begått en svår synd. Nu skall jag gå upp till Herren och försöka vinna försoning för er synd.” Och Mose gick tillbaka till Herren och sade: ”Detta folk har begått en svår synd, de har gjort sig en gud av guld. Om du ändå ville förlåta deras synd! Utplåna annars mitt namn ur din bok!” Herren svarade Mose: ”Den som har syndat mot mig skall jag utplåna ur min bok. Gå nu och led folket dit jag har sagt dig! Min ängel skall gå framför dig. Men den dag kommer då jag skall gå till rätta med dem för deras synd.” Så straffade Herren folket för att de hade gjort kalven, den som Aron gjorde.

Epistel

Första Johannesbrevet kapitel 2, vers 15-17

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.

Evangelium

Matteusevangeliet kapitel 6, vers 19-24

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Psaltaren

Psaltaren psalm 49, vers 6-12

Varför skulle jag frukta i olyckans tid, då bedragares ondska omger mig? De litar till sina ägodelar och skryter med sin rikedom. Men ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt, man kan aldrig betala priset för att få leva evigt och inte läggas i graven. Man ser att de visa dör, med dåren och narren går de bort och lämnar sin egendom åt andra. Graven blir deras hem för evigt, deras boning för alla tider, fast de haft jordagods i sin ägo.