Foto: Staffan Holmquist

Gudstjänster i veckan

Predikoturer den 22-28 september 2023

Kalmar domkyrkoförsamling

Fr 12 Bön. 12–13 Lunchseminarium i domkyrkan; ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig" med Christopher Meakin, domprost emeritus i Växjö stift – se hemsidan. 12.20 Boksällskapet i Nicodemussalen: ”Vad gör kyrkan i kriminalvården?” med fängelseprästen Heidi Lövstrand. Ingen föranmälan. Lö 12 Bön. Sö 11 Högmässa (sänds på Facebook: Kalmar domkyrkoförsamling). Kristina Strandklo. Söndagsskola. Kyrkkaffe. 15 Obs tiden! Afternoon tea i Nicodemussalen. 16 Obs tiden Evensong. Kalmar domkyrkokör. Kollekt. Må–fr 9 Daglig bön. Må 12 Bön. 18 Meditation. Ingen föranmälan. Ti 12 Bön. 12.15 Oasen – Öppet hus med servering i Nicodemussalen. On 12 Lunchmusik, Paul Thorstensson. 18 Mässa. To 12 Mässa – därefter ”De lomhörde”

S:t Johannes församling

Sö 10 Högmässa Annette Öderwall, församlingsrådet medverkar, solist Karin Hessel violin. Kyrkkaffe med tårtbuffé. 12 Dopgudstjänst. Må 14 Händiga händer. Ti 12 Mässa med efterföljande soppa. 18 Kyrkis och köttis, en familjeanpassad andakt med efterföljande middag, anmälan senast 25/9. On 19 Veckomässa.

Kalmar slottskyrka

-

Heliga Korsets församling

Sö 10 Högmässa, Staffan Holmquist, Samling för barn. Kyrkkaffe. Må 17 ”Gud é god! ” Familjeeftermiddag med Bibelberättelse, sång o bön, mat o glass. Anmälan till Anna Jonsson via sms 070-2148990.  Ti 18.30 Mässa. To 12 Mässa med orgelmusik, Sopplunch i Församlingsgården. 13.15 Bibelsamtal.

S:ta Birgitta församling

Sö 10.30 Högmässa och Barnkyrka, Elisabeth Falk N, soppa/kyrkkaffe. Må 13 Sy&sticka, 18.30 Sinnesroandakt. Ti 12.30 Födelsedagsfest enl särskild inbjudan, On 12 Mässa, servering, 13 Bibel&bön. To 12.30-16 Kafé Birgitta, 18 Mässa i Taizéanda. Bön under veckan: Må-fr 9 Morgonbön. Må-fr 12 Middagsbön.

Två Systrars församling

Idag fr 7.30 Mässa, frukost. 17 Vesper. Lö 17 Vesper. Sö 10 Högmässa, Johan Alberius, söndagsskola, personlig förbön, kyrkkaffe. Ti 12-14 Café Kärleksängeln. On 18.30 Vardagsmässa, kaffe/te och smörgås, filmkväll. To 13-15 Systrarnas Café. Nästa fr 7.30 Mässa. Alla dagar 8.30 Morgonbön. Sö-to Kvällsbön.