Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Kalmar Besöks- och postadress: Södra Vallgatan 25, 39231 KALMAR Telefon: +46(480)421400 E-post till Svenska kyrkan i Kalmar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gudstjänster i veckan

Predikoturer den 19 - 25 oktober 2018

Kalmar domkyrkoförsamling

Fr 12 Andakt, därefter träffas Domkyrkans boksällskap: ”Legenden Manne Hofrén” Författaren Anders Johansson. 18 Körkonsert: ”We Will Remember Them.” Tenebrae från England. Inträde.
Lö 12 Dopgudstjänst. "Dop för alla”: kl 13.00-15.30 välkomnar vi alla odöpta, oavsett ålder, till en dag för dop. För mer information vänligen kontakta Anita Karlsson, tel 421 428 eller anita.d.karlsson@svenskakyrkan.se.
Sö 11 Högmässa, Christer Munther. Nicodemuskören. Söndagsskola, kyrkkaffe.
Må 8.30 Bön för veckan. 10-12 ”Gud, pasta och sång.” Anmälan före 22 okt 09.30 till Kristina Strandklo, tfn 42 14 21. 12 Andakt. Mötesplats Domkyrkan: 17 Skymningsmässa. 18 Pridekören övar i Domkyrkan. 18 Öppen samtalsgrupp.
Ti 12 Andakt. 18 Meditation.
On 12 Lunchmusik med dagens ord, Anders Pettersson, orgel. 17.30 Bön i Kristofferkoret. 18 Lovsångsmässa.
To 10.30 Sångstund på Träffpunkt Varvsholmen. 12 Mässa. 12.30 ”De lomhörde”

S:t Johannes församling

Sö 10 Högmässa, Johanna Hafstad, kyrkkaffe.
Må-Ti & To-Fr 8.30 Morgonbön.
On 14 Café Johannes, Karin Nylander berättar om sin tågluff med familjen i Europa.

Heliga Korsets församling

Sö 10 Högmässa, Jonas Lockman, Staffan Holmquist, Material för barn i kyrkans barnhörna. kyrkkaffe. 
Må 15.30 Gudstjänst på Oxhagshemmet. 17 30 Bön med sånger från Taizé.
Ti 18.30 Mässa.
To 12 Mässa med orgelmusik, sopplunch i Församlingsgården. 13 Allsång i Psalmsång.

S:ta Birgitta församling

Lö 10 Kyrkfrukost med Jespher Johansson.
Sö 10.30 Högmässa, Johanna Broselid. Samling för barn, kyrkkaffe.
Må 10 Vuxen/barngrupp. 12 Bön.
Ti 12 Bön.
On 10.30 Bibel- & bönegrupp. 12 Mässa, därefter sopplunch.
To 12 Bön, 14 Café Birgitta. 18 Veckomässa.

Två Systrars församling

Fr 7.30 Mässa, frukost. 17 Vesper.
Lö 17 Vesper.
Sö 10 Högmässa, Johan Alberius och Marco Aldén, söndagsskola, kyrkkaffe.
Ti 12-14 Café Kärleksängeln.
On 18.30 Vardagsmässa, därefter Café Två Systrars med Filmkväll.
To 14 Nattvardsgudstjänst på Vänskapens väg.
Nästa fr 7.30 Mässa. Alla dagar 8.30 Morgonbön. Sö-to 20.30 Kvällsbön.

Finskspråkiga församlingskretsen i Kalmar med omnejd

Bjuder in till svenskspråkig gudstjänst lö 20 okt 13.00 i Två Systrars kapell, Norrliden Kalmar. Präst. Torbjörn Stille och musik Tore Nilsson. Samvaro, prat och sång kring skolminnen på det språk man önskar och en enkel måltid med kaffe på maten. Kontaktperson Leena Persson, tel. 0480 50518 mobil 0732 555928. Välkomna!

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet

Tema

Frälsningen

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Första Moseboken kapitel 45, vers 4 - 8

Då sade Josef till bröderna: ”Kom fram hit.” De gick fram till honom, och Josef sade: ”Jag är Josef, er bror, som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade för att ni sålde mig hit och förebrå er ingenting. Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit före er. I två år har det nu varit hungersnöd i landet, och det kommer fem år till då man varken skall plöja eller skörda. Gud skickade mig före er för att trygga er fortlevnad på jorden och för att bevara er vid liv och rädda många. Det är alltså inte ni som har skickat mig hit, utan Gud, och han har gjort mig till faraos främste rådgivare, till ledare för hans förvaltning och styresman över hela Egypten.

Epistel

Petrus första brev kapitel 4, vers 12 - 19

Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er. Gläd er i stället över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller därför att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen skall han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen. Ty nu är tiden inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, hur blir då slutet för dem som inte vill tro på Guds evangelium? 'Om den rättfärdige blir räddad med knapp nöd, hur går det då med den ogudaktige och syndige?' Därför skall de som lider efter Guds vilja överlämna sitt liv åt sin trofaste skapare och göra det goda.

Evangelium

Evangeliet enligt Matteus kapitel 24, vers 1 - 2

När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sade han till dem: ”Se på allt detta — sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten, allt skall brytas ner.”

Psaltaren

Psaltaren kapitel 62, vers 10 - 13

Bara en vindfläkt är människorna, de dödliga endast ett bländverk. Läggs de i vågskålen höjer den sig, ja, de är lättare än luft. Lita inte till våld, sätt inte ert hopp till rövat gods. Om än er rikedom växer, förtrösta inte på den. Ett har Gud talat, två ting har jag hört: att Gud har makten, att du, Herre, är trofast. Du lönar var och en efter vad han har gjort.