Meny

Gudstjänster i veckan

Predikoturer den 18 - 24 september 2020.

Kalmar pastorat

Välkommen till gudstjänst i Kalmar pastorat! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förutsätter att du som kommer också gör det. I några av kyrkorummen kan vi vara upp till 50 personer utöver medverkande, i andra färre. Nattvarden delas ut i en gestalt (alltså: enbart brödet delas ut). Vill du vara säker på att få en plats, så kom i god tid! Välkommen!
Tillhör du en riskgrupp? Flera av gudstjänsterna livesänds på Facebook och kan ses på församlingarnas webbplatser också. Vi fortsätter att erbjuda enskild kommunion.

Kalmar domkyrkoförsamling

Fr 12 Andakt, därefter Domkyrkans boksällskap i domkyrkan: ”Inte bara Bach – några 1700-talskompositörer i ord och ton” med Ölands barockensemble. Lö OBS! Ej andakt!
Sö 11 Högmässa (livesänds på Facebook: Kalmar domkyrkoförsamling), Christer Munther, grupp ur Nicodemuskören, söndagsskola. 13 Mässa, Christer Munther.
Må 8.30 Bön för veckan. 12 Andakt. 17 Gläntan – livsnära samtal. 18 Kontemplation.
Ti 12 Andakt.
On 12 Lunchmusik med dagens ord, Jan H Börjesson, orgel. 17.30 Bön i Kristofferkoret. 18 Lovsångsmässa.
To 12 Mässa. Promenad med samtal – ring Ingrid Svedjenäs, 0480-42 14 27, för information.

Kalmar S:t Johannes församling

Sö 10 Mässa för små och stora, Nina Lundborg, sång av barngrupperna Mini och Midi, barnbibelutdelning till alla fyraåringar. Kyrkfika.
Må 14 Händiga händer.
Ti 18 Spring med Johannes.
On 14 Promenerande bokcirkel. 19 Veckomässa.

Kalmar slottskyrka

Lö 11 och 14.30 dopgudstjänst.

Heliga Korsets församling

Sö 10 Högmässa, Jonas Lockman, samling för barn, kyrkkaffe.
Må 17.30 Bön med sånger från Taizé.
Ti 18.30 Mässa.
To 12 Mässa med orgelmusik, sopplunch i församlingsgården, ”Lyssna på Lars”.

S:ta Birgitta församling

Sö 10.30 Högmässa (livesänds på Facebook: S:ta Birgitta församling), Peter Wänehag. Kyrkkaffe.
Må 12 Bön.
Ti 12 Bön.
On 12 Mässa.
To 12 Bön. 13 Kaffe i parken – gemenskap i vår fina kyrkpark med hembakt, 14 allsång. 18 Mässa.

Två Systrars församling

Fr 7.30 Mässa, frukost. 17 Vesper.
Lö 17 Vesper.
Sö 10 Högmässa (livesänds på Facebook: Två Systrars församling), Marco Aldén, söndagsskola, personlig förbön. Kyrkkaffe. 11–11.30 Enskild kommunion. 18.30 Kvällsmässa, Marco Aldén, kyrkkaffe, start för konfirmanderna.
Ti 12–14 Café Kärleksängeln säljer hämtsoppa.
On 18.30 Vardagsmässa, Café Två Systrars.
To 12–14 Café Kärleksängeln säljer hämtsoppa.
Nästa fr 7.30 Mässa. Alla dagar 8.30 Morgonbön. Sö–to 20.30 Kvällsbön,

Sextonde söndagen efter trefaldighet

Tema

Döden och livet

Liturgisk färg

Grön

Altardekoration

På altaret ställer vi blommor i blandade färger och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Job kapitel 14, vers 13-15

Om du ändå ville gömma mig i dödsriket, hålla mig dold tills din vrede lagt sig, glömma mig, men blott för en tid — kan en som har dött få liv igen? — då skulle jag hålla ut på min post tills min avlösning kom. Du skulle ropa på mig, och jag skulle svara, du skulle längta efter den du skapat.

Epistel

Filipperbrevet kapitel 1, vers 20-26

Jag väntar och hoppas att jag aldrig skall stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet skall våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den skall leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning — såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag skall välja. Jag slits åt båda hållen: jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus, det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här, det är jag övertygad om, och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, skall ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus.

Evangelium

Markusevangeliet kapitel 5, vers 35-43

Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: ”Din dotter är död. Du skall inte besvära Mästaren längre.” Men Jesus, som hörde deras ord, sade till föreståndaren: ”Var inte rädd, tro bara.” Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med, och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sade: ”Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover.” Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sade: ”Talita koum!” (det betyder: Lilla flicka, jag säger dig, stig upp!). Och genast reste sig flickan och gick omkring, hon var tolv år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sade han åt dem att ge flickan något att äta.

Psaltaren

Psaltaren psalm 107, vers 18-22

De ville inte se åt någon föda och närmade sig dödens portar. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han gav en befallning och botade dem och räddade dem från graven. De skall tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor, de skall frambära tackoffer och berätta om hans verk med jubel.