Gudstjänster i veckan

Predikoturer den 16 - 21 april 2021.

Kalmar pastorat

Välkommen att delta i gudstjänsterna i Kalmar pastorat vid din skärm och på plats!

På grund av Covid-19-restriktionerna kan det komma åtta personer till gudstjänsterna, förutom de som tjänstgör.

Flera av gudstjänsterna direktsänds och några kan ses i efterhand på församlingarnas webbplatser.

När du hör kyrkklockor ringa, stanna gärna upp där du är och be för dig själv och vår värld!

Undrar du över något? På www.svenskakyrkan.se/kalmar finns mer information, och du är alltid välkommen att höra av dig.

https://www.facebook.com/kalmardomkyrkoforsamling/https://www.facebook.com/st.johannesKalmar/https://sv-se.facebook.com/heligakorsetsforsamling/https://www.facebook.com/sanktabirgittaforsamling/
https://www.facebook.com/Tva.Systrars.forsamling/

YouTube - Svenska kyrkan i Kalmar
 

https://tskonline.se/

Kalmar domkyrkoförsamling

Vill du delta i högmässan eller fira nattvard i en liten grupp (efter söndagens högmässa) kl 12? Ring Kristina Strandklo, 0480–42 14 21, senast sö kl 10. Klockorna ringer vardagar 12 för enskild bön och andakt där du befinner dig. Fr 12 Ingen andakt.
Lö 12 Dopgudstjänst.
Sö 11 Högmässa (sänds på Facebook: Kalmar domkyrkoförsamling; publiceras i efterhand på vår webbplats), Kristina Strandklo. 12–12.30 Möjlighet till kommunion.
Må 8.30 Bön för veckan. 12 Andakt.
Ti 12 Andakt.
On 12 Andakt.
To 12 Mässa. Anmälan till Kristina Strandklo, 0480–42 14 21, senast 21/4. Promenadsällskap eller telefonsamtal–ring Ingrid Svedjenäs, 0480–42 14 27. För enskilda samtal och enskild kommunion–ring Kristina Strandklo, 0480–42 14 21. På Facebook och Youtube ”Kalmar domkyrkomusik” läggs ut en nyinspelad orgelkonsert 18/4. Domkyrkan är öppen för enskild andakt, ljuständning och möjlighet att se påskstationerna lö 9–15, sö 12–15 och må–fr 8–15.

Kalmar S:t Johannes församling

Vill du delta i mässa eller morgonbön ring Annette Öderwall tel 0480-421432 så kommer vi överens om dag och tid. Sö 10 mässa Annette Öderwall (sänds på Facebook: Kalmar S:t Johannes församling). Enskild kommunion 11.15-12.15. Må, ti, to, fre 08.30 morgonbön. Ti 12 Mässa.

Heliga Korsets församling

Sö 10 Högmässa, Staffan Holmquist och Jonas Lockman. Enskild kommunion till 11.30.
Må 17.30 Bön med sånger från Taizé.
Ti 18.30 Mässa.
To 12 Mässa med orgelmusik.  Alla gudstjänster utom tisdagens sänds på Facebook (Svenska kyrkan i Kalmar).

S:ta Birgitta församling

Vill du fira gudstjänst på plats anmäl dig till Johanna Broselid, 0480-42 14 51.

Sö Förinspelad gudstjänst, Johanna Broselid. Karin Holmér, sång. 10.30, 11 och 11.30 mässa, Johanna Broselid.
Må 12 Bön.
Ti 12 Bön.
On 12 Mässa.
To 12 Bön.

Två Systrars församling

Vill du delta i en gudstjänst? Skicka sms till Marco Aldén, 070-280 57 98, så kommer vi överens om dag och tid. Söndagens högmässa och onsdagens vardagsmässa sänds på församlingens webbsida, svenskakyrkan.se/kalmar/tsk och på tskonline.se.
Fr 7.30 Mässa. 8.00 Mässa. 17 Vesper.
Lö 17 Vesper.
Sö 10 Högmässa, Johan Alberius. Enskild kommunion under 60 minuter efter sändningen. 18.30 Kvällsmässa, Johan Alberius.
Ti och To 12–14 Café Kärleksängeln säljer hämtsoppa, frallor och kakor.
On 18.30 Vardagsmässa. Enskild kommunion under 30 minuter efter sändningen.
Nästa fr 7.30 Mässa. 8.00 Mässa. Alla dagar 8.30 Morgonbön. Sö–to 20.30 Kvällsbön.

FINSKSPRÅKIGA FÖRSAMLINGSKRETSEN

Utflykt till Gyngegården Öland den 5 maj kl.11
15km söder om Färjestaden. Alvaret och fin kulturmiljö
Grönsakssoppa med fisk, bröd, kaffe och kaka.

Anmälan och önskemål om specialkost till
Leena Persson 0732-555928 eller Päivi Karlsson 070-8620801.
Välkomna.
Vi följer FHM:s rekommendationer
Fjärde söndagen i påsktiden

Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus har besegrat döden och med den allt som står livet emot. Berättelserna om Jesus och vem han var är nedskrivna i ljuset av påskens drama och i ljuset av uppståndelsen.

Tema

Vägen till livet

Liturgisk färg

Vit

Altardekoration

På altaret ställer vi vårblommor eller påskliljor och vi tänder påskljuset samt sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Jesaja kapitel 54, vers 7-10

Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor kärlek tar jag dig åter. Jag dolde mitt ansikte för dig i häftig vrede ett ögonblick, men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek, säger din befriare, Herren. Det är som på Noas tid, då jag svor att Noas flod aldrig mer skulle dränka jorden. Så svär jag nu att inte mer vredgas och inte mer rasa mot dig. Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren.

Epistel

Hebreerbrevet kapitel 13, vers 12-16

Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Men glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer behagar Gud.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 16, vers 16-22

En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen.” Då sade några av lärjungarna till varandra: ”Vad menar han när han säger: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’, och när han säger: ’Jag går till Fadern’?” De sade: ”Vad menar han med ’en kort tid’? Vi förstår inte vad han säger.” Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: ”Ni undrar varför jag sade: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se mig igen’? Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. När en kvinna skall föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er.

Psaltaren

Psaltaren psalm 147, vers 1-7

Halleluja! Det är gott att sjunga vår Guds lov, lovsång är skön och ljuvlig. Herren bygger upp Jerusalem och samlar det skingrade Israel. Han ger läkedom åt de förtvivlade, han helar deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn. Vår Herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns. Herren stöder de svaga, de gudlösa slår han till marken. Tacka Herren med sång, lovsjung vår Gud till lyra,