Konfirmation 2022-2023

Nu kan du anmäla dig som Kalmarkonfirmand för höstterminen 2022 och vårterminen 2023! I Kalmar pastorat finns en rad olika grupper att välja bland.

Finns Gud? Vad är kärlek? Vad händer när man dör? Vad är meningen med livet?
Nu har alla 08:or i Kalmar chansen att vara med om ett år som kan göra ett viktigt avtryck i livet. Konfirmationstiden handlar om upplevelser, erfarenheter och möten med Gud och människor.
Här i Kalmar pastorat finns det fem församlingar som bjuder in till konfirmation:
Kalmar domkyrkoförsamling, Heliga Korsets församling, S:ta Birgitta
församling, Kalmar S:t Johannes församling och Två Systrars församling. 

Det mesta av informationen på den här sidan kan du också, om du vill, läsa i årets broschyr (en pdf-fil).

Anmäl dig via DENNA LÄNK senast den 31 augusti 2022, eller genom att kontakta någon av församlingarna. Självklart är konfirmationen avgiftsfri!

Vi ses i höst!

Om du har frågor kring konfirmation, skriv till kalmar.pastorat@svenskakyrkan.se så svarar vi! Du kan också kontakta den församling där du eller ditt barn funderar på att delta.

Konfirmander och ledare väntar på guidning utanför en kyrka i Rom.

Konfirmation i Kalmar domkyrka

Konfirmation i Kalmar domkyrkoförsamling 2022–2023

Konfirmation i S:t Johannes kyrka

Konfirmation i Kalmar S:t Johannes församling 2022-2023

Konfirmation i Heliga korsets kyrka

Konfirmation i Heliga Korsets församling 2022-2023

Nyfiken på konfirmation

Konfirmandgruppen i S:ta Birgitta är för dig som inte hinner eller vill åka på läger. Vi pratar om livet och vår tro. Men vi kommer att använda oss av drama, film, ljus, ljud, kulisser och kostymer för att utforska kristendomen på ett roligt sätt.

Konfirmation i Två Systrars kapell

Konfirmation i Två Systrars församling 2022-2023

Konfirmander och ledare väntar på guidning utanför en kyrka i Rom.

Anmälan till konfirmation i Kalmar 2022-2023

Här kan du ta en första kontakt med den församling där du (eller, om du är vuxen, ditt barn) vill bli konfirmand!

Några konfirmander i vita kåpor jämför sina gympaskor.

Vanliga frågor om konfirmation

Här hittar du svar på några vanliga frågor om konfirmation.

Konfirmeras efter åttan eller som vuxen

Blev du inte konfirmerad som tonåring? I din församling erbjuds alltid en möjlighet att konfirmeras som vuxen.