Meny

Lediga tjänster

Vi söker en diakon till Två Systrars församling

Svenska kyrkan i Kalmar består av fem stadsförsamlingar, universitetskyrka, sjukhuskyrka och kyrkan inom kriminalvården. Pastoratet har även familjerådgivning. Vi har begravningsverksamhet förlagd på tre begravningsplatser och ett krematorium. Utöver detta har vi administrativa servicefunktioner.

Tillsammans är vi drygt 80 medarbetare, många förtroendevalda och ännu fler ideella medarbetare. Vi erbjuder dig en unik arbetsplats fylld av engagerade medarbetare.

Till uppgifterna hör bland annat att:
- Erbjuda gemenskap och sammanhang där människor kan möta andra och fördjupas i sin tro.
- Vara en plats för möten genom livet, i form av  tex. rytmik för bebisar, barngrupper, konfirmand- och ungdomsgrupper, samtalsgrupper om tro, samtalsgrupper för sörjande, förutom våra kyrkliga handlingar som dop, vigslar och begravningar.
- Vara en röst för de utsatta, kyrkan ska värna människovärdet och verka för skapelsens integritet, både i Sverige och utomlands.
- Internationellt arbete, genom utvecklingssamarbete, katastrofhjälp och påverkansarbete runt hela världen.
- Begravningsplatserna i Kalmar ska vara goda platser för sorgearbete, kulturhistoria, rekreation och meditation samt tillgängliga gröna oaser i staden Kalmar.

Förmåner & villkor
- Individuell lönesättning. För de som jobbar inom Kyrkan gäller individuell lönesättning som baseras på prestation och skicklighet. Även andra faktorer spelar roll såsom ansvar och arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Marknadsfaktorer som konkurrens på arbetsmarknaden kan också påverka lönen. 

- Arbetstid. Inom Kalmar pastorat är det arbetsgivare och fackliga organisationer som tecknar arbetstidsavtal. Arbetstiden planeras utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. I många fall används flextid som innebär att du som anställd i stor utsträckning själv kan påverka hur arbetstiden ska disponeras.

- Föräldraledighet. För att underlätta din föräldraledighet betalar arbetsgivaren en kompletterande ersättning när du tar ut föräldrapenning. Du kan få cirka 90 procent av din lön under en längre tid av din föräldraledighet. Som småbarnsförälder har du även möjlighet att arbeta deltid. 

- Tjänstepension. För den som jobbar statligt betalar arbetsgivare in till din tjänstepension enligt pensionsavtal KAP-KL och TPA. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till.

För frågor, hör gärna av dig till Elisabeth Mörhammar, personalchef.
E-post:  elisabeth.morhammar@svenskakyrkan.se eller Tel. 0480-42 14 03.