Församlingar och övrig verksamhet

Kyrkan är en mötesplats för alla. Oavsett om du ser dig själv som troende, sökare eller tvivlare är du välkommen att vara med i gemenskapen. Här finns gudstjänst och bön, möten med andra människor, samtal och eftertanke, sång och instrumentalmusik, stillhet, glädje och mycket mer.

I livets alla skeden – vare sig det handlar om högtid eller vardag, glädje eller sorg – finns kyrkan här för dig. 

Svenska kyrkan i Kalmar består av fem församlingar:

Kalmar domkyrkoförsamling
Kalmar S:t Johannes församling
Heliga Korsets församling
S:ta Birgitta församling 
Två Systrars församling

Kalmar tätort har 35 000 invånare, varav ungefär 23 000 är medlemmar i Svenska kyrkan.
 
Svenska kyrkan i Kalmar har en präst som arbetar i Kyrkan i kriminalvården, ansvarar för den kyrkliga verksamheten i Kalmar slottskyrka och har ett nära samarbete med Kalmar Stadsmission.

Verksamheten i Sjukhuskyrkan och Universitetskyrkan bedrivs tillsammans med övriga samfund.