Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingar och övrig verksamhet

Kyrkan är en mötesplats för alla – oavsett om du ser dig själv som troende, sökare eller tvivlare är du välkommen att dela gemenskapen. Kyrkan är en plats för gudstjänst och bön, gemenskap och möten med andra människor, samtal och eftertanke, sång och musik, stillhet och glädje och mycket mer.

I livets alla skeden – vare sig det handlar om högtid eller vardag, glädje eller sorg – finns kyrkan här för dig. För många är det naturligt att de stora och viktiga händelserna i livet får manifesteras i form och sammanhang som kan hjälpa oss att uttrycka vår vördnad för livets storhet och vår tacksägelse för Guds gåva.

Svenska kyrkan i Kalmar består av fem församlingar:

Kalmar domkyrkoförsamling
Kalmar S:t Johannes församling
Heliga korsets församling
S:ta Birgitta församling 
Två Systrars församling

Kalmar tätort har 35 000 invånare, varav cirka 23 000 är medlemmar i Svenska kyrkan.
 
Svenska kyrkan i Kalmar arbetar med det som kallas Andlig vård i kriminalvården, ansvarar för den kyrkliga verksamheten i Slottskyrkan och har ett nära samarbete med Kalmar stadsmission.

Verksamheten i Sjukhuskyrkan och Universitetskyrkan bedrivs tillsammans med övriga samfund.