Ett dop i en kyrka. En kvinna med sin man bakom sig, håller barnet i famnen. En manlig präst håller barnets hand.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Dop

Välkommen till dopet, till kyrkan och Guds familj! Här hittar du information om dop i våra kyrkor i Kalmar.

Dopet är en fest för livet!

Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. I dopet får vi ett löfte om att Gud alltid har omsorg om oss. Dopet kan ske som en stor fest med många inbjudna, eller i församlingens ordinare gudstjänst eller i enskildhet med bara en präst.

Vad innebär dopet?

Gud har omsorg om alla människor, men i dopet sägs det extra tydligt och personligt. Vid dopet nämner prästen den som döps högt och tydligt vid dess namn. Därefter framför prästen ett löfte från Gud, om att vad som än händer i livet, kommer Gud alltid att ha omsorg om personen. Den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan, som består av alla kristna genom alla tider.

När dopet sker i Svenska kyrkan blir den döpta också medlem i just Svenska kyrkan. Jesus har gett kyrkan uppdraget att döpa och berätta om honom. Dopet sker en gång och gäller hela livet.

Dopgudstjänsten

Dopet kan ske både i en enskild dopgudstjänst eller i församlingens ordinarie söndagliga gudstjänst. Dopgudstjänsten utformas tillsammans med prästen under dopsamtalet. Där bestämmer ni tillsammans vilka psalmer som ska sjungas och vem som gör vad. Oftast sjunger man två psalmer under dopgudstjänsten. Här kan ni läsa mer om dopgudstjänsten och få tips på musik och psalmer; Musik vid dop

En fadder kan vara ett stöd

Att bli tillfrågad om att bli fadder är fint, stort och speciellt. Det är ett viktigt förtroende, för det kan bidra till en särskild relation till den som döps. Som förälder kan det kännas bra att det finns en annan person som bryr sig om och ber för sitt barn. Under dopet medverkar ofta fadder på något sätt. Det finns bara en regel för att kunna bli fadder: Du måste själv vara döpt i en kristen kyrka. Dopfadder är man sedan för resten av livet. Ibland säger man också gudmor/gudfar men idag brukar vi säga fadder, det har alltså samma innebörd.

Dopdräkten 

I kyrkan finns traditionen att den som döps ikläds i en vit dräkt. Detta är en symbol för att man nu går in i livet som kristen. När ett litet barn ska döpas brukar det kläs i en lång, vit dopdräkt. För barnet blir dopet något att växa in i. Den långa dopdräkten är en symbol för detta och för hur Guds kärlek och nåd är större än vad vi kan förstå. Vid konfirmationen, när tonåringar och vuxna bekräftar att de vill leva som kristna och säger ja till sitt dop, använder vi långa vita dräkter som kallas konfirmandkåpor. Man kan säga att den som konfirmeras tar på sig dopdräkten igen. I samband med dop i våra kyrkor så går det bra att låna en dopdräkt, prata med prästen om ni vill låna en dopdräkt.

Alla får döpas - åldern spelar ingen roll 

Det finns olika skäl till att man döps senare i livet. Kanske har det inte blivit av, kanske har du just upptäckt den kristna tron. Barn, unga och vuxna är alla lika välkomna att döpas!

Dopvattnet som symbol för livet

Dopvattnet har en rik betydelse. Ingen levande varelse klarar sig utan vatten och ett litet frö behöver vatten för att kunna gro och växa. Vatten är en symbol för livet och en levande Gud, eftersom vatten är förutsättningen för allt liv. 

För bokning och mer information

För bokning av dopgudstjänst i våra kyrkor, kontaktar ni någon av församlingens präster. Här nedanför hittar ni mer information om kyrkan och kontaktuppgifter till församlingsprästerna/administration.

  För bokning av dop i Kalmar slottskyrka

 • Keith Karlsson

  Keith Karlsson

  Svenska kyrkan i Kalmar

  Kyrkobokföring och expedition

  Mer om Keith Karlsson

  Keith arbetar med bokning av dop i Slottskyrkan och med ekonomifrågor.

Präster

  Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.

  Mark 10:14

  Frågor och svar om dop

  Ett föräldrapar, en präst och en bebis vid ett dop utomhus på vintern.

  Dop

  Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal.

  Välkommen att låna en dopklänning!

  I samband med dop i Kalmar slottskyrka har du möjlighet att låna en dopklänning. Välj mellan Nyponros, Äppelblom och Stjärnhimmel.

  Regler för musik vid kyrkliga handlingar

  Viktigt att tänka på vid val av musik

  Barndop

  Musik vid dop

  På den här sidan kan ni få hjälp med att välja musik till er dopgudstjänst. Här finns förslag på psalmer och solosånger.

  Allt om dopet – läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

  En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

  Barndop

  Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

  Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

  Att döpas som konfirmand

  Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

  En vuxen man döps.

  Att döpas som vuxen

  Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

  En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

  Fadder

  Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

  En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

  Rätt att döpa ett barn

  Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?

  Nyfiken på vår barnverksamhet i Kalmar?

  Barn och unga i Kalmars kyrkor

  I våra fem församlingar i Kalmar finns det grupper och verksamheter för alla åldrar. Allt från babyrytmik till kyrkans unga - det finns något för alla! Välkommen!