Foto: Jim Elfström /IKON

Medlemskap i Svenska kyrkan

Nära 66 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan, och det är vi glada för. Är du inte redan medlem är du varmt välkommen att bli det!

En plats för möten - Du är välkommen!

Varje år finns många av kyrkans över 6,4 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling. Kyrkans breda verksamhet når många, och som medlem bidrar du till den. Här kan du läsa mer om ditt medlemskap och vad det kan ge dig, och många andra.

Läs mer om medlemskap i Svenska kyrkan 

Bli medlem

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan.  Det går också att anmäla att man vill bli medlem. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången och om du tidigare varit medlem och vill bli det igen. Skriv ut blanketten och skicka den till församlingen där du bor.

Vad kostar det att vara medlem

Kyrkoavgiften för Kalmar pastorat ligger för 2021 på 1,08% på din beskattningsbara inkomst. Avgiften dras automatiskt via skatteverket. 

Inträdesblanketter


Anmälan om inträde i Svenska kyrkan

Anmälan om inträde i Svenska kyrkan för barn under 18 år

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella

Keith Karlsson

Svenska kyrkan i Kalmar

Mer om Keith Karlsson

Bokningar dop/ vigslar i slottskyrkan, frågor angående medlemskap.