En vuxen håller en ungdoms händer i sina.
Foto: Shutterstock

Diakoni - vårt sociala arbete

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete.

Vad är diakoni?

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Diakoni uttrycks genom kärlek till medmänniskan, gemenskap, värnandet om skapelsen och kamp för rättvisa. Det övergripande uppdraget i Svenska kyrkans diakonala verksamheter är att utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle. Ett gott samhälle präglas av omsorg om medmänniskan och skapelsen och är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Kyrkans diakoni ska arbeta för rättvisa, försoning och återupprättelse. 

Swisha till en matkasse

På diakonimottagningen kan den som behöver få presentkort på en matkasse. Och du kan vara med och hjälpa till!

Bremerska Gårdens fasad.

Välkommen till diakonimottagningen

Diakonerna i Svenska kyrkan i Kalmar och på Kalmar Stadsmission har en mottagning för dig som behöver tillfälligt ekonomiskt stöd. Du ringer oss för att boka ett möte!

Diakoni i Kalmar pastorat

I Kalmar's fem församlingar pågår diakoni hela tiden. Diakoner arbetar aktivt med;

  • stöd och samtalsgrupper
  • själavård
  • aktiviteter; såsom caféer, bokcirklar, 
  • aktivt arbete med Kalmar stadsmission
  • Diakonimottagningen
  • hembesök
  • pilgrimsvandringar
  • retreater

och mycket mer...

Samtala med en diakon i Kalmar pastorat