Slottskyrkans altare

Kalmar Slottskyrka

Kalmar slottskyrka invigdes 1592 och är en av landets populäraste vigsel- och dopkyrkor.

Den nuvarande byggnaden i Kalmar Slott där kyrkan är belägen uppfördes 1569 och var från början en bostadsvåning. Kalmar slottskyrka påbörjades av Johan III och invigdes 1592

Här skulle Gustav II Adolf ha gift sig med sin Maria Eleonora, men eftersom pesten kom till Kalmar, flyttades bröllopet till Stockholm 25 november 1620. Kvar i slottskyrkan i Kalmar finns dock de fina kungs- och drottningstolarna.

Kalmar slottskyrka är en aktiv kyrka med framför allt dop- och bröllopsgudstjänster. Därför är kyrkan inte alltid tillgänglig för besök trots att resten av slottet har öppet. Detta gäller främst lördagar. Slottskyrkan är en av Sveriges populäraste vigsel- och dopkyrkor.

Slottskyrkan har även ett rikt konsertliv i form av lunchkonserter under sommarmånaderna samt söndagskonserter året runt, vanligtvis förlagda till den näraliggande Gröna Salen. Välkommen till våra konserter


Tillgänglighet
När slottet håller öppet betalar man som vanlig besökare inträde i slottsbutiken, och via vandringstur inne i slottet når man Slottskyrkan.

När Slottskyrkan anordnar dop, vigslar, lunchmusik, och gudstjänster under slottets öppettider, når gästerna Slottskyrkan direkt - utan att betala inträde - genom att gå upp genom Kungstrappan, belägen till höger när man kommit in på inre borggården. Där finns också en hiss upp till Gröna Salen och Slottskyrkan. Hissens mått: Dörröppning 90 cm, yta 145x167 cm. Slottskyrkans personal finns då till hands vid Kungstrappans dörr och vid hissen för att släppa in gäster till förrättningar och hänvisa övriga besökare till slottsbutiken.

Utanför hissdörren på inre borggården finns möjlighet att i övrigt under slottets öppettider påkalla slottets personal för att få hjälp. Se Kalmar Slotts hemsida om tillgänglighet.

När Slottskyrkan anordnar konserter eller gudstjänster utöver slottets öppettider når man också då Gröna Salen och Slottskyrkan genom Kungstrappan/hissen. Slottskyrkans personal finns till hands vid Kungstrappans dörr och vid hissen. OBS! Dörren till Kungstrappan låses när konserten/evenemanget börjat.

Någon möjlighet att besöka Kalmar Slottskyrka när slottet är stängt och det heller inte förekommer någon verksamhet i kyrkan, finns tyvärr inte.

Foto: Anders Pettersson

Kommande händelser

Dopgudstjänst
Lördagar kl 11.00 & 13.00

Det är fri entré till våra konserter.
Konserterna ges i Gröna Salen som ligger i direkt anslutning till Slottskyrkan, och arrangeras tillsammans med SENSUS.

Musik hösten 2022:

Trio Gaga kommer loss på valdagen
Gröna Salen, Kalmar slott 11 september kl 16.00
Ulf Gamme klarinett
Lajos Garlati viola
Kerstin Karlsson Garlati piano

Finns det originalverk skrivna för denna besättning? Ja!
Kom och lyssna på kompositioner av Max Bruch och Wolfgang Amadeus Mozart!
------

Kantorns kapell
Gröna Salen, Kalmar slott 23 oktober kl 16.00
Helene Ingvarsdotter (riksspelman) fiol
Magnus Lundberg fiol
Ove Lindqvist cello
Björn Erlandsson klaviatur

Kvartetten hämtar sin huvudsakliga repertoar ur spelmansböcker från Småland och Östergötland - personliga, handskrivna notböcker med främst dansmusik, nedtecknade av hantverkare, studenter, klockare och organister.
------

Past Time Society
Gröna Salen, Kalmar slott 20 november kl 16.00

Denna ensamble av damer sjunger verk från svunnen tid,
högst påtagligt i nutid, i historisk miljö.
-------

Adventsgudstjänst i Kalmar slottskyrka 1 advent kl 9.00

Karin Holmér sång
Annette Öderwall liturg
Anders Pettersson piano & orgel
------

Julbön i Kalmar slottskyrka
julafton 24 december kl 16.00


Julnattsmässa i Kalmar slottskyrka
julafton 24 december kl 23.00

Elin Oskarsson sång
Annette Öderwall liturg
Anders Pettersson orgel & piano

Vi erbjuder följande Doptider / Vigseltider

Lördagar:
kl. 11.00  dop   
kl. 13.00  dop
kl. 14.30  vigsel
kl. 16.00  vigsel

KONTAKTA OSS
Bokning av dop och vigslar
Keith Karlsson
Tel: 0480-42 14 02
Besöksadress: Södra Vallgatan 25, måndag-fredag 9.00-12.00, 13.00-15.00

Organister 
Anders Pettersson
Tel: 0480-42 14 17
(huvudansvarig)

Per-Ola Svensson  
Tel: 0480-42 14 37

Vaktmästare
Sonja Andersson
Tel: 0480-42 14 73

Catrine Svanström 
Tel: 0480-42 14 75

Slottskyrkan sedd framifrån
Foto: Anders Pettersson

Du kan swisha kollekten till slottskyrkan

SWISH-nummer: 123 644 1653 (finns även som QR-kod inne i slottskyrkan)

I samband med konserter går kollekten till Musikverksamheten i Kalmar slottskyrka. (QR-kod tillgänglig efter konserterna).

När det är gudstjänst brukar kollekten gå till Kalmar slottskyrkas prydande. Det innebär att kollekten går till inköp av inventarier och utrustning, eller att vi vid behov kan konservera historiskt värdefulla föremål.

Vid Riks- och Stiftskollekt meddelas ändamålet under gudstjänsten.

QR-kod till SWISH