Foto: Johanna Broselid

Församlingsinstruktionen Kalmar pastorat 2020

Det grundläggande måldokumentet som berättar vad Svenska kyrkan i Kalmar är och vill vara. Församlingsinstruktionen beskriver vilken verksamhet som bedrivs och hur.

"Tillsammans bygger vi morgondagens kyrka. Tillsammans kämpar vi för gudsrikets förverkligande. Tillsammans formar vi församlingsliv att längta till." Biskop Fredrik

Församlingsinstruktionen förkortas FIN. 

Ladda ner församlingsinstruktionen som pdf.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta: 

Peter Wänehag

Peter Wänehag

Svenska kyrkan i Kalmar

Kyrkoherde

Mer om Peter Wänehag

Kyrkoherde och kontraktsprost