Vigsel och välsignelse

"Äktenskapet är ett heligt förbund förordnat och välsignat av Gud." Vigselgudstjänstens ord sammanfattar den gåva och det ansvar två personer anförtror varandra när de i vigseln lägger sina liv i varandras händer. "De är inte längre två utan ett", säger Jesus, och tillsammans kan de gå mot kommande dagar, i ömsesidig kärlek och trohet – under Guds välsignelse.

Äktenskapet är ett naturligt steg för två personer som älskar varandra och vill leva tillsammans. De tar ett gemensamt steg och lovar varandra trohet inför Gud och människor som ber för dem och deras framtid. Oavsett om bröllopet är stort eller litet är det alltid vackert, för i människors kärlek anar vi också Guds kärlek…

Vill du vigas i Kalmar Slottskyrka ber vi dig kontakta Keith Karlsson på pastorsexpeditionen för bokning:

Telefon: 0480-42 14 02
E-post: keith.karlsson@svenskakyrkan.se
Besök: Södra Vallgatan 25 (måndag-fredag 9.00-12.00, 13.00-15.00)

I Slottskyrkan erbjuder vi följande vigseltider:
lördagar kl. 13.00, 14.30, 16.00 och (under perioden 1/5-30/9) 17.30.

För vigsel i våra övriga kyrkor ber vi dig kontakta respektive församlingspräst för bokning:

Kalmar domkyrkoförsamling
Kristina Strandklo
Telefon: 0480-42 14 51
E-post: kristina.strandklo@svenskakyrkan.se

Kalmar S:t Johannes församling

Annette Öderwall
0480-421432 
annette.oderwall@svenskakyrkan.se

Heliga Korsets församling
Jonas Lockman-Lundgren
Telefon: 0480-42 14 41
E-post: jonas.lockman@svenskakyrkan.se

S:ta Birgitta församling
Johanna Broselid
Telefon: 0480-42 14 21
E-post: johanna.broselid@svenskakyrkan.se

Två Systrars församling
Johan Alberius
Telefon: 0480-42 14 62
E-post: johan.alberius@svenskakyrkan.se

Liten pojke överlämnar ring på bröllop.

Bröllop

Planerar du och din partner att gifta er? I kyrkan får ni ett välsignat bröllop. Vi berättar om vigselgudstjänsten och hur ni bokar präst och kyrka. Och lite tips om annat att tänka på också.

Bröllopsmusik

På den här sidan kan ni få hjälp med att välja musik till ert bröllop. Ni kommer att hitta förslag på marscher, psalmer, solosånger m.m. Förslagen utgörs av musik vi har använt i Kalmar Slottskyrka.

Endast CD i original när du vill använda inspelad musik i kyrkan

Församlingarna i Kalmar pastorat har avtal för framförande av levande musik i kyrkorna. Sedan mars 2019 är digitala musiktjänster inte längre tillåtna där.

Går ni i bröllopstankar?

Läs om vigsel i Svenska kyrkan