Foto: Anke Decker

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Välkommen! Vi ansvarar för begravningsverksamheten i de centrala delarna av Kalmar. Här på hemsidan hittar du råd och fakta inför en begravning, uppgifter om gravalternativ, gravsatta och gravskötsel. Läs om vårt gemensamma kulturarv med många intressanta band tillbaka i tiden. På respektive begravningsplats finns information och foton. Navigera med hjälp av de blå länkarna. Du är alltid välkommen att kontakta oss och att boka tid för ett besök.

Obs! Erbjudande förvillande lik faktura

Det har skickats ut brev som ser ut som fakturor men inte är det!

Beställ gravstenstvätt

Utförs under sommarhalvåret. Träden och miljön gör att stenar blir beväxta med alger och lavar. Vi tvättar varsamt med högstryckstvätt för fint resultat.

Kyrkogårdsteater 2024

Välkommen på årets kyrkogårdsteater på Södra kyrkogården!

Gravskötsel

Du som innehavare väljer hur planteringen på gravplatsen ska se ut. Det kan finns vissa föreskrifter att ta hänsyn till. Kyrkogårdsförvaltningen ger gärna upplysningar om vad som gäller för en aktuell gravplats och vi har även möjlighet att ge råd vid val av växter.

Årets tidsplan

Se vad som händer under året!

Trött på uppätna knoppar? Gör en omplantering.

Rådjur och harar äter rosor, tulpaner och penseér men inte påskliljor under våren. Här finns tips på vad man göra för att slippa besvikelsen med uppätna knoppar. Som tröst för dig som fått viltskador på växter är det bra att veta att t ex penséer snart sätter nya knoppar och blir kraftiga och fina.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Någon sitter vid ett skrivbord bakom en datorskärm och knappar på ett tangentbord.

Kontakta dataskyddsombud

Om du har frågor som rör personuppgiftsincidenten, vänligen kontakta dataskyddsombudet

Bilden visa röda psalmböcker på en rad trästolar med flätad sits

Begravning i Svenska kyrkans ordning

Begravning enligt Svenska kyrkan har en fastställd ordning, men har utrymme för komplettering.

Begravning i annan ordning

Den som inte tillhör något trossamfund kan välja att ha en begravning i annan ordning. Självklart kan även medlemmar i Svenska kyrkan välja detta.

Sök gravsatta och gravplatser

Hitta uppgifter om gravsatta och om var graven ligger.

Värdefulla träd på våra kyrkogårdar

Läs om vilken miljöpåverkan träden har.

Upptäck våra kyrkogårdar i Kalmar

Story map är en digital guide som du får tillgång till via OR-kod och din smartphone.

Miljöpris för Luftvärnare 2022

Kalmar Läns Luftvårdsförbund tilldelar begravningsverksamheten hos Kalmar pastorat miljöpriset "2022 års luftvärnare"

Kalmar pastorats fakturaadress

OBS! Vår fakturaadress måste stå som mottagare på fakturan!

Naturkyrkogården

Naturkyrkogården är namnet på utvidgningen av Skogskyrkogården mot Jacob Smålännings gata. Området gestaltas nu, genom att vi anlägger vägar, belysning, gravkvarter. 

Stillbild ur film där Birgitta Linåker berättar om den nya naturkyrkogården.

Välkommen att upptäcka Naturkyrkogården

Inför en kyrkogårdskonferens 2020 i Stockholm i september spelade Birgitta Linåker, Begravningsverksamhetens chef, in en hälsning från den nya naturkyrkogården. Du är också välkommen att se den!

Askgravlund

Från och med sommaren 2020 finns askgravlund som gravskick i Kalmar -- som en minneslund men med namnplatta.

Askgravplats

Urngravplats med förbetald skötsel i 25 år och gravvård i form av namnplatta eller gravsten. Att välja en askgravplats innebär ett alternativ både till enskild gravplats och till minneslund.