Kontakta sjukhuskyrkan

Kontakta sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans expedition: 0480-810 02

Besöksadress: 
Sjukhuskyrkan, Länssjukhuset Kalmar, hus 19 plan 2 (i närheten av huvudentrén), Lasarettsvägen 1

Postadress:
Sjukhuskyrkan, Länssjukhuset, 391 85  Kalmar

Sjukhuspräst 
Johanna Broselid
telefon: 0480-42 14 51, 0480-44 87 90
e-post: johanna.broselid@svenskakyrkan.se

Sjukhuspräst 
Sofie Walter
telefon: 0480-42 14 98
e-post: sofie.walter@svenskakyrkan.se

Vikarierande diakon
Lisbeth Westergren
telefon: 0480- 810 02


Sjukhuspastor 
Daniel Holmgren
telefon: 0480- 810 03
e-post: daniel.holmgren@regionkalmar.se

Personsökning kan göras genom sjukhusets växel, telefon: 81000

Sjukhuskyrkan kan även förmedla kontakt med församlingspräst/pastor och företrädare för andra trosinriktningar. Sjukhuspersonalen kan hjälpa dig att komma i kontakt med oss.

Länkar:

Sjukhuskyrkor i Sverige
Sveriges kristna råd
Jourhavande präst
Länssjukhuset Kalmar