Vägen vidare – ett stöd när någon närstående tagit sitt liv

Sjukhuskyrkan på Länssjukhuset Kalmar bjuder in till en samtalsgrupp för dig som har mist en närstående genom suicid.

Sorgen kan ta sig olika uttryck, och att tillsammans med andra i en liknande situation få tala om det som är svårt kan vara en hjälp och en avlastning.

Gruppen leds av Sofie Walter och Johanna Broselid, sjukhuspräster.

Du är välkommen att anmäla dig när som helst. En ny grupp startar så snart vi har minst tre deltagare. Vi träffas vid sex tillfällen på Länssjukhuset Kalmar, oftast på kvällstid men det kan variera efter gruppens önskemål.

Det är kostnadsfritt att delta.