Vägen vidare – ett stöd när någon närstående tagit sitt liv

Sjukhuskyrkan på Länssjukhuset Kalmar bjuder regelbundet in till en samtalsgrupp för dig som har en närstående som har tagit sitt liv.

Sjukhuskyrkan på Länssjukhuset Kalmar bjuder i vanliga fall varje termin in till en samtalsgrupp för dig som har en närstående som har tagit sitt liv. Vi återkommer med nytt startdatum så snart det är möjligt att ordna fysiska träffar igen.

Sorgen kan ta sig olika uttryck, och att tillsammans med andra i en liknande situation få tala om det som är svårt kan vara en hjälp och en avlastning.

Sara Nylén, sjukhuspräst, och Anna-Karin Treml-Wänehag, sjukhusdiakon. Foto: Kalmar pastorat

Vi som brukar leda gruppen är Sara Nylén och Anna-Karin Treml-Wänehag som båda arbetar i Sjukhuskyrkan.                                                        

Hör gärna av dig om du undrar över något!

Anna-Karin Treml-Wänehag

Anna-Karin Treml-Wänehag

Svenska kyrkan i Kalmar

Sjukhusdiakon

Sara Nylén

Sara Nylén

Svenska kyrkan i Kalmar

Sjukhuspräst