Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Välkommen till Sjukhuskyrkan!

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört och sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart - öppen för alla - när de riktigt stora frågorna tar tag i oss.

Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal.

Exempel på verksamhet:

  • Enskilda samtal och själavård
  • Krisstöd vid akuta händelser
  • Avskeds- och minnesstunder
  • Dop i krissituation
  • Gudstjänster och andakter
  • Samtal och reflektionsgrupper med personal

Här på Länssjukhuset Kalmar är det Svenska kyrkan (Kalmar pastorat) och Frikyrkorådet för Sjukhuskyrkan som anställer personal och driver verksamheten i Sjukhuskyrkan.

Vi för inte journal, och vi har tystnadsplikt.
Många av dem vi träffar saknar anknytning till religion. Alla är välkomna oberoende av tro.

Sjukhuskyrkans symbol:
Sjukhuskyrkans symbol talar om nya möjligheter ur det brustna. Ur det skadade kan något nytt växa fram. Korset som omsluter blomman vill visa att vi är inneslutna i Guds omsorg och kärlek.

Sara Nylén

Sara Nylén

Svenska kyrkan i Kalmar

Sjukhuspräst

Anna-Karin Treml-Wänehag

Anna-Karin Treml-Wänehag

Svenska kyrkan i Kalmar

Sjukhusdiakon