Foto: Magnus Aronson, Ikon

Välkommen till Sjukhuskyrkan!

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört och sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart, öppen för alla, när de riktigt stora frågorna tar tag i oss.

Då det är fortsatt restriktioner för besökare på sjukhuset kan vi inte erbjuda några gudstjänster på vårdavdelningarna. Däremot är du välkommen att ta kontakt med oss!

I den kanal som är märkt ”kyrka” i radion vid nattduksbordet vid varje avdelningssäng sänder Sjukhuskyrkan vid följande tider:

 • Mån-tor kl. 11.00-11.15: Bön för dagen
 • Sön kl. 11.00: Högmässa från Kalmar domkyrka

Kontakt

 • Dagtid (helgfri vardag) på telefon 0480-810 02
 • Johanna Broselid, vikariernade sjukhuspräst: 0480-42 14 51
 • Anna-Karin Treml-Wänehag, diakon: 0480-813 24
 • Nicke Edwall, vikarierande diakon: 0480-810 02
 • Daniel Holmgren, pastor: 0480-810 03

Sjukhuskyrkans Rum för stillhet är öppet varje dag för dig.

Förbön i Sjukhuskyrkan på Länssjukhuset Kalmar

Du kan skriva din bön på en lapp och hänga den i vårt böneträd.

Du kan också skicka in ditt böneämne med hjälp av formuläret här nedan - ett namn, några ord, mer om du behöver.

Det är Sjukhuskyrkans präst, diakon och pastor som tar emot det du skriver, och vi lovar att lägga din bön till vår förbön. Vill du att vi ska ringa upp dig kan du skriva ditt namn och telefonnummer i samma ruta som din bön. Du behöver inte skriva något namn på någon kyrka eller kryssa i om du vill vara anonym.

Formuläret är tillverkat i Uppsala och stämmer inte riktigt med Sjukhuskyrkans böneliv, men vi använder det för att ha möjligheten att ta emot ditt förbönsämne såhär via webbplatsen!

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Anna-Karin Treml-Wänehag, sjukhusdiakon, Sara Nylén, sjukhuspräst och Daniel Holmgren, sjukhuspastor.

Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal.

Exempel på verksamhet:

 • Enskilda samtal och själavård
 • Krisstöd vid akuta händelser
 • Avskeds- och minnesstunder
 • Dop i krissituation
 • Gudstjänster och andakter
 • Samtal och reflektionsgrupper med personal

Här på Länssjukhuset Kalmar är det Svenska kyrkan (Kalmar pastorat) och Frikyrkorådet för Sjukhuskyrkan som anställer personal och driver verksamheten i Sjukhuskyrkan.

Vi för inte journal, och vi har tystnadsplikt.

Många av dem vi träffar saknar anknytning till religion. Alla är välkomna oberoende av tro.

Sjukhuskyrkans symbol

Sjukhuskyrkans symbol talar om nya möjligheter ur det brustna. Ur det skadade kan något nytt växa fram. Korset som omsluter blomman vill visa att vi är inneslutna i Guds omsorg och kärlek.