Foto: Magnus Aronson, Ikon

Välkommen till Sjukhuskyrkan!

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört och sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart, öppen för alla, när de riktigt stora frågorna tar tag i oss.

Förbön i Sjukhuskyrkan på Länssjukhuset Kalmar

I Sjukhuskyrkan bjuder vi i vanliga fall in till morgonbön flera gånger i veckan, och till andra andakter också. Vi har också gudstjänster och andakter på avdelningar på Länssjukhuset Kalmar.

På grund av Covid-19 kan vi inte göra så nu, men du som kan röra dig inne på Länssjukhuset Kalmar är alltid under dagtid välkommen till Rum för stillhet för att sitta ner en stund, kanske be, kanske tända ett ljus.

Du kan skriva din bön på en lapp och hänga den i vårt böneträd.

Du kan också skicka in ditt böneämne med hjälp av formuläret här nedan -- ett namn, några ord, mer om du behöver. Det är Sjukhuskyrkans präst, diakon och pastor som tar emot det du skriver, och vi lovar att lägga din bön till vår förbön. Vill du att vi ska ringa upp dig kan du skriva ditt namn och telefonnummer i samma ruta som din bön. Du behöver inte skriva något namn på någon kyrka eller kryssa i om du vill vara anonym -- formuläret är tillverkat i Uppsala och stämmer inte riktigt med Sjukhuskyrkans böneliv, men vi använder det för att ha möjligheten att ta emot ditt förbönsämne såhär via webbplatsen!

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal.

Exempel på verksamhet:

  • Enskilda samtal och själavård
  • Krisstöd vid akuta händelser
  • Avskeds- och minnesstunder
  • Dop i krissituation
  • Gudstjänster och andakter
  • Samtal och reflektionsgrupper med personal

Här på Länssjukhuset Kalmar är det Svenska kyrkan (Kalmar pastorat) och Frikyrkorådet för Sjukhuskyrkan som anställer personal och driver verksamheten i Sjukhuskyrkan.

Vi för inte journal, och vi har tystnadsplikt.
Många av dem vi träffar saknar anknytning till religion. Alla är välkomna oberoende av tro.

Sjukhuskyrkans symbol:
Sjukhuskyrkans symbol talar om nya möjligheter ur det brustna. Ur det skadade kan något nytt växa fram. Korset som omsluter blomman vill visa att vi är inneslutna i Guds omsorg och kärlek.

Sara Nylén

Sara Nylén

Svenska kyrkan i Kalmar

Sjukhuspräst

Håkan Dersell

Håkan Dersell

Svenska kyrkan i Kalmar

Sjukhuskyrkan - pastor i Equmeniakyrkan

Mer om Håkan Dersell

sjukhuspastor

Anna-Karin Treml-Wänehag

Anna-Karin Treml-Wänehag

Svenska kyrkan i Kalmar

Sjukhusdiakon