Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Kalmar Besöks- och postadress: Södra Vallgatan 25, 39231 KALMAR Telefon: +46(480)421400 E-post till Svenska kyrkan i Kalmar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Välkommen till Sjukhuskyrkan!

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört och sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart - öppen för alla - när de riktigt stora frågorna tar tag i oss.

Vi som arbetar i Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal.

Exempel på verksamhet:

  • Enskilda samtal och själavård
  • Krisstöd vid akuta händelser
  • Avskeds- och minnesstunder
  • Dop i krissituation
  • Gudstjänster och andakter
  • Samtal och reflektionsgrupper med personal

Här på Länssjukhuset Kalmar är det Svenska kyrkan (Kalmar pastorat) och Frikyrkorådet för Sjukhuskyrkan, som anställer personal och driver verksamheten i Sjukhuskyrkan.

Vi för inte journal och har tystnadsplikt.
Många vi träffar saknar anknytning till religion. Alla är välkomna oberoende av tro.

Sjukhuskyrkans symbol:
Sjukhuskyrkans symbol talar om nya möjligheter ur det brustna. Ur det skadade kan något nytt växa fram. Korset som omsluter blomman vill visa att vi är inneslutna i Guds omsorg och kärlek.