Foto: Magnus Aronson, Ikon

Välkommen till Sjukhuskyrkan!

På sjukhuset finns mycket mer än undersökningar och behandlingar. Här finns födelse och död, glädje och sorg, tacksamhet och tvivel. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart, öppen för alla, när livet tar oss till nya platser.

Sjukhuskyrkan stöttar patienter, anhöriga och personal i andliga och existentiella frågor. Vi finns på telefon och mail, och ofta i en korridor eller på en avdelning. Kontakta oss gärna! 

Kontakt

 • Dagtid (helgfri vardag) på telefon 010 358 10 02
 • Johanna Broselid, sjukhuspräst: 010 358 87 90
 • Sofie Walter, sjukhuspräst: 010 358 13 24
 • Daniel Holmgren, pastor: 010 358 10 03

På Länssjukhuset i Kalmar finns Rum för stillhet och Sjukhuskyrkans expedition i hus 19, nära huvudentrén. Rum för stillhet är öppet alla dagar 05.00-22.00. Vi ber morgonbön varje vardag kl. 9.00.

Sjukhuskyrkan finns också till för:

 • Själavård i form av enskilda samtal. Du väljer själv vad du vill tala om och du behöver inte vara kristen för att vända dig till Sjukhuskyrkan.
 • Gudstjänster och andakter på Länssjukhusets avdelningar
 • Enskild andakt eller nattvard
 • Kyrkliga handlingar med koppling till sjukhuskyrkan (dop och vigsel)
 • Kontakt med hemförsamlingen, andra kyrkor och samfund samt företrädare för andra religioner
 • Medverkan i personalgrupper och utbildningssammanhang
 • Krisstöd i akuta situationer
 • Stöd vid avsked

Sjukhuskyrkans medarbetare har tystnadsplikt och vi för inga journaler.

Du kan läsa mer om Sjukhuskyrkans verksamhet på www.sjukhuskyrkan.se

Förbön i Sjukhuskyrkan på Länssjukhuset Kalmar

Du kan skriva din bön på en lapp och hänga den i vårt böneträd.

Du kan också skicka in ditt böneämne med hjälp av formuläret här nedan - ett namn, några ord, mer om du behöver.

Det är Sjukhuskyrkans präst, diakon och pastor som tar emot det du skriver, och vi lovar att lägga din bön till vår förbön. Vill du att vi ska ringa upp dig kan du skriva ditt namn och telefonnummer i samma ruta som din bön. Du behöver inte skriva något namn på någon kyrka eller kryssa i om du vill vara anonym.

Formuläret är tillverkat i Uppsala och stämmer inte riktigt med Sjukhuskyrkans böneliv, men vi använder det för att ha möjligheten att ta emot ditt förbönsämne såhär via webbplatsen!

Sjukhuskyrkans symbol

Sjukhuskyrkans symbol talar om nya möjligheter ur det brustna. Ur det skadade kan något nytt växa fram. Korset som omsluter blomman vill visa att vi är inneslutna i Guds omsorg och kärlek.