Foto: IKON

Mötesplatser

I Svenska kyrkans församlingar möts varje år hundratusentals människor vid mötesplatser för olika åldrar! Välkommen du också.

Pastoratgemensamt

Världens ljus

Tänd ett ljus för det som ligger på ditt hjärta. För personlig glädje eller sorg, för fred och frihet i världen. Möt andra i torg-gemenskap, fika, prata och umgås! Vi ses lördag 14/1 kl 18-23!

Gudstjänster i veckan

Predikoturer den 27 januari - 2 februari 2023

Sjung i kör!

Välkommen att sjunga i någon av alla våra körer i Kalmar pastorat! Det är alltid gratis att delta och det finns alla nivåer, från ovan till avancerad.

Barn och unga i Kalmar pastorat

I våra fem församlingar i Kalmar pastorat finns det grupper och verksamheter för alla åldrar. Allt från babyrytmik till kyrkans unga - det finns något för alla!