Foto: Maria Jansson

Götene pastorat

"Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred". Fjärde Moseboken 6:22–27