Foto: Hudsoncrafted

Vardagsmässa i Götene

Onsdagar klockan 18:30 i Götene kyrka

Varje onsdag kväll arrangeras vardagsmässa för att fira nattvard i Götene kyrka. En gemenskapsmåltid med Jesus Kristus. Påfyllnad mitt i veckan. En stund för öppenhet för vad Gud vill ge och vad du har möjlighet att ta emot. Vilan och stillheten präglar dessa ögonblick. Några gånger under terminerna är det Mässa i Taizé-anda och ett par gånger tema ungdomsperspektiv.                                                          

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti hålls vardagsmässan onsdagar kl 19.00, och då alternerar vardagsmässan mellan Götene, Holmestad, Vättlösa och Kinne-Vedums kyrkor. Se kalender eller appen Kyrkguiden för plats.