En gudstjänstagenda och ett paten med delat bröd.
Foto: Madelen Zander / Ikon

Vardagsmässa i Götene

Onsdagar kl 18.30 i Götene kyrka

På grund av pågående Coronapandemi hålls ej Vardagsmässa.

Varje onsdag kväll samlas vi i Götene kyrka för att fira nattvard. En gemenskapsmåltid med Jesus Kristus. Påfyllnad mitt i veckan. En stund för öppenhet för vad Gud vill ge och vad vi har möjlighet att ta emot. Vilan och stillheten präglar dessa ögonblick. Några gånger under terminerna är det Mässa i Taizé-anda, och ett par gånger tema ungdomsperspektiv. I samband med fastan inför Påsken följer vi våra passionstexter.                                                              

Välkommen att dela dessa onsdagskvällar.

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti hålls vardagsmässan onsdagar kl 19.00, och då alternerar vi mellan Götene, Holmestad, Vättlösa och Kinne-Vedums kyrkor. Se kalendern för plats.