Forshems kyrka sett från insidan
Foto: Maria Jansson

Gudstjänster

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Gudstjänster firas i några av Götene pastorats kyrkor på söndagar.
Men på grund av rådande läge har vi begränsat antalet deltagare till max 8 personer. Du bokar din plats hos tjänstgörande präst senast två dagar före gudstjänst.
Via kalendern på webbsidan, på Facebook, i veckoannonsen i Götene tidning, i predikoturen i Götene tidning och NLT finner du information om plats och tid för gudstjänsterna samt telefonnummer till tjänstgörande präst dit du ska föranmäla dig. 

TIPS! Ladda ned appen Kyrkguiden för att få information om gudstjänster och arrangemang i kyrkorna. 

Önskar du enskild nattvard i hemmet? En präst kan komma hem till dig och fira nattvard tillsammans med dig.  
Du kan boka en tid hos någon av följande präster:
- Josef Ekesryd, telefon 0511-285 75
- Ingrid Linderoth, telefon 0511-285 19
- Susanna Venetvaara, telefon 0511-285 15

Om att fira gudstjänst

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas människor till gudstjänst. 

Alla är välkomna att vara med, unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

DET FINNS EN KRAFT I ATT MÖTA GUD TILLSAMMANS

Varje människa kan möta Gud när som helst och hur som helst i sin ensamhet. Men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. Vi befinner oss i olika skeden i vår tro och växer på olika sätt och vi behöver varandra för att förstå och inspireras. Vi får sjunga, lyssna, läsa trosbekännelsen och be tillsammans.

VI SJUNGER, BER OCH REFLEKTERAR ÖVER BIBELN

En gudstjänst kan gå till på många olika sätt, men vi sjunger ofta psalmer, läser ur Bibeln, tolkar vad bibelordet betyder för oss här och nu, i en predikan eller reflektion och ber. Ibland firar vi också nattvard.

VI LOTSAS GENOM RITUALERNA

Vi kan förstås känna oss mer eller mindre bekväma med ordningen i en gudstjänst. Hör du till dem som känner en vila i ritualerna – i att läsa eller be tillsammans, stå upp och sitta ner vid olika tillfällen? Eller gör det dig obekväm?

Det finns många sorters gudstjänster, en del passar den traditionella, andra passar den som söker andra uttryckssätt. 

FÖR KYRKAN ÄR SÖNDAGEN VECKANS FÖRSTA DAG

Söndagen är den stora gudstjänstdagen. Den ses i kyrkan som den första dagen på veckan, eftersom det var på skapelsens första dag som Gud gjorde mörker till ljus.

Det var också på en söndag, påskdagen, som Jesus uppstod från döden.

Förhoppningen är att söndagens gudstjänst ska ge besökarna ny energi för att orka med den stundande veckan med allt vad den innehåller.

GUDSTJÄNST via SOCIALA MEDIER

Lite då och då publicerar vi andakter, gudstjänster och konserter på vår Youtube-kanal

INSPELADE GUDSTJÄNSTER

Varje söndag, året om, sänder SVT en gudstjänst från någon av landets alla kyrkor. Via svt.se/gudstjänst kan du se dem.

sr.se finns programmet Gudstjänsten. De sänder varje söndag från en kyrka i Sverige. De sänder även gudstjänster som innehåller religionsmöten. Via sr.se/gudstjansten kan du lyssna på dem.