I förgrunden en vas med lupiner och bakom människor som samlats till bön.
Foto: Frida Gustafsson

Gudstjänster

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Välkommen att fira gudstjänst

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. 

Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

DET FINNS EN KRAFT I ATT MÖTA GUD TILLSAMMANS

Varje människa kan möta Gud när som helst och hur som helst i sin ensamhet. Men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. Vi befinner oss i olika skeden i vår tro och växer på olika sätt och vi behöver varandra för att förstå och inspireras. Vi får sjunga, lyssna, läsa trosbekännelsen och be tillsammans.

VI SJUNGER, BER OCH REFLEKTERAR ÖVER BIBELN

En gudstjänst kan gå till på många olika sätt, men vi sjunger ofta psalmer, läser ur Bibeln, tolkar vad bibelordet betyder för oss här och nu, i en predikan eller reflektion och ber. Ibland firar vi också nattvard.

VI LOTSAS GENOM RITUALERNA

Vi kan förstås känna oss mer eller mindre bekväma med ordningen i en gudstjänst. Hör du till dem som känner en vila i ritualerna – i att läsa eller be tillsammans, stå upp och sitta ner vid olika tillfällen? Eller gör det dig obekväm?

Det finns många sorters gudstjänster, en del passar den traditionella, andra passar den som söker andra uttryckssätt. Fråga gärna i din församling!

FÖR KYRKAN ÄR SÖNDAGEN VECKANS FÖRSTA DAG

Söndagen är den stora gudstjänstdagen. Den ses i kyrkan som den första dagen på veckan, eftersom det var på skapelsens första dag som Gud gjorde mörker till ljus.

Det var också på en söndag, påskdagen, som Jesus uppstod från döden.

Förhoppningen är att söndagens gudstjänst ska ge besökarna ny energi för att orka med den stundande veckan med allt vad den innehåller.

HITTA EN GUDSTJÄNST NÄRA DIG!

Här på webbsidan finns uppgifter om var och när det firas gudstjänst i en kyrka nära dig. 

Du kan också ladda ner appen Kyrkguiden för att få information om kommande gudstjänster. Vi publicerar även information om gudstjänster och vår verksamhet i lokaltidningen Götene tidning och Nya Lidköpingstidningen (NLT). 

GUDSTJÄNST via facebook

Ibland så har vi livesända böner och gudstjänster på vår Facebooksida

ANDRA DIGITALA GUDSTJÄNSTER

Varje söndag under året sänder SVT en gudstjänst från någon av landets alla kyrkor. På svt.se/gudstjänst kan du se dem.

sr.se finns programmet Gudstjänsten. De sänder varje söndag från en kyrka i Sverige. De sänder även gudstjänster som innehåller religionsmöten. På sr.se/gudstjansten kan du lyssna på dem