Foto: Pexels Pixabay

Barn- och ungdomsverksamhet

I Götene pastorat finns barn- och ungdomsverksamhet och mötesplatser för föräldralediga med småbarn.

Stor & liten i Källby

Måndagar 09:00-11:00 (för barn 0-5 år med vuxen) Vårterminen startar 28 februari 2022.

Tisdagsskoj i Pastoratsgården

Tisdagar klockan 13:30-15:30 (för barn i förskoleklass till årskurs 2 ) Vårterminen startar 1 mars 2022.

Efter plugget i Götene

Tisdagar klockan 13:40-15:20 (för årskurs 3-6) Vårterminen startar den 1 mars 2022.

Kompis i Husaby

Tisdagar (varannan vecka) klockan 18:00-19:15 (för barn från förskoleklass till årskurs 5) Vårterminen startar den 22 mars!

Onsdagskul i pastoratsgården i Källby

Onsdagar klockan 14:30-16:30 (för barn, årskurs 3-6) Vårterminen startar den 2 mars 2022.

Miniklubben i Götene församlingshem

Miniklubben är pausad. Besök gärna "Stor och Liten" i Källby på måndagar eller "Öppet hus" i Götene på tisdagar.

Tonår i Götene

Fredagar jämna veckor klockan 18:00-20:00 (från årskurs 7 och äldre) Vårterminen startar den 11 mars 2022.

Barn- och ungdomskörer

Con Spirito

Barnkör för årskurs 4 - 6. Vi övar i församlingshemmet i Sil måndagar kl. 14:30-16:00.

Barnkören i Sil

Barnkör för årkurs 2 - 3. Vi övar i församlingshemmet Sil onsdagar kl. 14:30-16:00.

Musik & lek

Barnkör från 4 år - årskurs 1. Vi övar församlingshemmet Sil onsdagar kl. 17:30-18:15.

Con Anima

Con Anima är en ungdomskör från årskurs 7 och uppåt. Vi övar i församlingshemmet Sil onsdagar kl. 19:00-20:30.

Barnkör i Pastoratsgården Källby

Barnkör för förskoleklass till årskurs 2. Vi övar i pastoratsgården Källby.

Hos oss hittar du verksamheter för barn i alla åldrar.

Du och ditt barn eller din ungdom behöver inte vara medlemmar i Svenska kyrkan eller kristna, för att delta i Svenska kyrkans verksamhet. Öppna förskolan, barnverksamheten, tonårsgruppen, barn- och ungdomskörerna i Götene pastorat kan vara ett sätt för dig, ditt barn och din ungdom att möta kristen tro och fundera på om det är något för er. 

MÖTESPLATS FÖR BARN OCH FÖRÄLDRAR

Välkommen på familjegudstjänster och barnverksamhet som exempelvis barnkörer, barnaktiviteter och öppen verksamhet för föräldralediga med barn. 

MÖTESPLATS FÖR UNGDOMAR

Konfirmation, läger, Tonår och kör är några exempel på mötesplatser för ungdomar. Det finns präster med tystnadsplikt att tala med när livet som ungdom känns svårt och tufft.

GDPR

GDPR

Så behandlar Svenska kyrkan Götene pastorat personuppgifter

I vår verksamhetsplan för 2021 ingår att vi ska göra en enkätundersökning om hur vår verksamhet stämmer överens med våra medlemmars behov och önskemål. Enkäten riktar sig till barn i åldrarna 0-18 år och deras familjer.
Enkäten är tänkt att fungera som en utvärdering och en grund för vårt arbete framåt.

Nu har du chansen att tycka till om verksamheten. Du kan välja flera kryssalternativ!

Hur gammal är du?

Är du tjej, kille eller ickebinär?

Vart bor du?

Är du med i någon verksamhet just nu?

Om du är med i någon verksamhet, vilken?

Vilken tid är bäst för dig att vara med i verksamheten?

Vilken veckodag är bäst för dig att vara med i verksamheten?

Är det är viktigt att verksamheten finns nära ditt hem?

Är det är viktigt att verksamheten finns nära din skola?

Varför vill du vara med i Svenska kyrkan Götene pastorats verksamhet för barn och familj?

Kan du tänka dig att ta dig till en annan lokal, än den som är närmast ditt hem och din skola, för att vara med i verksamheten?

Vad skulle du vilja förändra?

Vad tycker du är bra?

Vad tycker du om andakten?

Vad saknar du för verksamhet?

Vad har du för övriga aktiviteter/fritidssysselsättning? (ange gärna dag och tid för aktiviteten/fritidssysselsättningen)