Foto: Alex Giacomini

Barn- och ungdomsverksamhet

Barn- och ungdomsverksamheterna är tyvärr inställda just nu, på grund av Coronapandemin.

I vår verksamhetsplan för 2021 ingår att vi ska göra en enkätundersökning om hur vår verksamhet stämmer överens med våra medlemmars behov och önskemål. Enkäten riktar sig till barn i åldrarna 0-18 år och deras familjer. Enkäten är tänkt att fungera som en utvärdering och en grund för vårt arbete framåt.

Nu har du chansen att tycka till om verksamheten. Du kan välja flera kryssalternativ!

Hur gammal är du?

Är du tjej, kille eller ickebinär?

Vart bor du?

Är du med i någon verksamhet just nu?

Om du är med i någon verksamhet, vilken?

Vilken tid är bäst för dig att vara med i verksamheten?

Vilken veckodag är bäst för dig att vara med i verksamheten?

Är det är viktigt att verksamheten finns nära ditt hem?

Är det är viktigt att verksamheten finns nära din skola?

Varför vill du vara med i Svenska kyrkan Götene pastorats verksamhet för barn och familj?

Kan du tänka dig att ta dig till en annan lokal, än den som är närmast ditt hem och din skola, för att vara med i verksamheten?

Vad skulle du vilja förändra?

Vad tycker du är bra?

Vad tycker du om andakten?

Vad saknar du för verksamhet?

Vad har du för övriga aktiviteter/fritidssysselsättning? (ange gärna dag och tid för aktiviteten/fritidssysselsättningen)

Barn- och ungdomsverksamheten - tillfälligt pausad

Götene pastorat erbjuder allt ifrån öppen förskola till Miniklubben, Tisdagsskoj, Efter plugget, Kyrkis, Stor & Liten, Tonår och mycket annat.

Alla är välkomna till kyrkan

Du och ditt barn eller din ungdom behöver inte vara medlemmar i Svenska kyrkan eller kristna, för att delta i Svenska kyrkans verksamhet. Öppna förskolan, vår barnverksamhet, tonårsgruppen, barn- och ungdomskörerna i Götene pastorat kan vara ett sätt för dig, barn och unga att möta kristen tro och fundera på om det är något för er. 

MÖTESPLATS FÖR BARN OCH FÖRÄLDRAR

Välkommen på familjegudstjänster och barnverksamhet som exempelvis barnkörer, barnaktiviteter och öppen verksamhet för föräldralediga med barn. 

MÖTESPLATS FÖR UNGDOMAR

Konfirmation, läger, Tonår och kör är några exempel på mötesplatser för ungdomar. Det finns präster med tystnadsplikt att tala med när livet som ungdom känns svårt och tufft.