Foto: Sven-Erik Falk IKON

Ekonomi

På denna sida hittar du årsredovisning, verksamhetsuppföljning och budget för Götene pastorat.

Årsredovisning för 2020, Verksamhetsuppföljning för 2020 och Budget för 2022 för Svenska kyrkan Götene pastorat finns att ladda ner här.