Foto: Johannes Frandsen

Checklista för dopet

Inför det stundande dopet kan det vara bra att 

  • Bestäm datum och tid för dopet i god tid. Ha gärna ett extra datum i reserv, ifall det första är upptaget i kyrkan.
  • I vilken kyrka ska barnet döpas? Kontakta pastorsexpeditionen och boka tid och plats för dopet.
  • Vilka och hur många vill ni bjuda till dopet? Skicka inbjudningarna i god tid.
  • Dopfest efter dopet? I församlingshemmet eller någon annanstans? I församlingshemmen finns det oftast dukar och porslin att låna.
  • Dopkläder? Finns det en dopklänning i er släkt som ni vill använda? Det finns dopklänning att låna från Götene pastorat om ni inte föredrar att köpa en ny.
  • Utse faddrar om ni vill att barnet ska ha det och fråga om faddrarna vill och kontrollera så att de är döpta.
  • Finns det någon i familjen eller bland vännerna som ni vill be läsa något i kyrkan?
  • Fundera på vad ni vill ha för sånger, psalmer och musik under dopet. Kanske känner ni någon som kan sjunga?
  • Vill ni att någon av era vänner fotograferar i kyrkan under dopet? Vem ansvarar för familjens kamera? Tips; fotografera bilder efter dopet kring dopfunten, ha med dopljuset. 

Tips till dopdagen

Ta med ombyteskläder för barnet.

Barn är välkomna i gudstjänsten! De får gärna röra sig i kyrkan, läsa en bok, rita, eller göra något annat. Tag gärna med något som barnen tycker om att göra. Barnen kan också vara aktiva i själva gudstjänsten genom att t ex dela ut psalmböcker och hälla upp dopvatten.