Foto: Johannes Frandsen

Checklista för dopet

Inför det stundande dopet kan det vara bra att 

  • Bestäm datum och tid för dopet i god tid. Ha gärna ett extra datum i reserv, ifall det första är upptaget i kyrkan.
  • I vilken kyrka ska barnet döpas? Kontakta pastorsexpeditionen och boka tid och plats för dopet.
  • Vilka och hur många vill ni bjuda till dopet? Skicka inbjudningarna i god tid.
  • Dopfest efter dopet? I församlingshemmet eller någon annanstans? I församlingshemmen finns det oftast dukar och porslin att låna.
  • Dopkläder? Finns det en dopklänning i er släkt som ni vill använda? Det finns dopklänning att låna från Götene pastorat om ni inte föredrar att köpa en ny.
  • Utse faddrar om ni vill att barnet ska ha det och fråga om faddrarna vill och kontrollera så att de är döpta.
  • Finns det någon i familjen eller bland vännerna som ni vill be läsa något i kyrkan?
  • Fundera på vad ni vill ha för sånger, psalmer och musik under dopet. Kanske känner ni någon som kan sjunga?
  • Vill ni att någon av era vänner fotograferar i kyrkan under dopet? Vem ansvarar för familjens kamera? Tips; fotografera bilder efter dopet kring dopfunten, ha med dopljuset. 

tips till dopdagen

Ta med ombyteskläder för barnet.
Dopgudstjänsten är en speciell stund i ditt liv, njut av den och koppla bort tankarna från allt annat. Känn att själva gudstjänsten bär alla som är där och att prästen är den som leder och ansvarar för gudstjänsten.
Barn är välkomna i gudstjänsten! De får gärna röra sig i kyrkan, läsa en bok, rita, eller göra något annat. Tag gärna med något som barnen tycker om att göra. Barnen kan också vara aktiva i själva gudstjänsten genom att t ex dela ut psalmböcker, hälla upp dopvatten. Tala med prästen om detta.