Kyrkogårdar

Kyrkogården är en speciell plats. I första hand en plats där vi minns de avlidna, deras anhöriga och också grannar och vänner. 

Det är rofyllt att vandra mellan gravarna, minnas tillbaka och vila i tanken på dem som funnits till. Träd, buskar och planteringar bidrar till skönheten.

De olika gravvårdarna visar också på olika kulturer. Hur man tänkte för länge sedan och hur detta ändrats genom åren. 

Har du frågor rörande kyrkogårdarna i Götene pastorat?
Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen