Kista med jord ovanpå, format som ett kors och med två blommor lagda ovanför.
Foto: IKON

Begravningsombud

Information om förordnande av ombud enligt Begravningslagen

Enligt 10 kap 1 § Begravningslagen ska Länsstyrelsen, när en församling är huvudman för begravningverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. 

Länsstyrelsen har beslutat att förordna Margareta Palmqvist som ombud. Verksamhetensområdet omfattar samtliga församlingar inom Götene kommun. 

Margareta Palmqvist
Flädervägen 12
533 72  LUNDSBRUNN