Meny

Begravningsombud

Information om förordnande av ombud enligt begravningslagen

Enligt 10 kap 1 § begravningslagen skall Länstyrelsen, när en församling är huvudman för begravningverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. 

Länsstyrelsen beslutar att förordna Margareta Palmqvist som ombud. Verksamhetensområdet omfattar samtliga församlingar inom Götene kommun. 

Margareta Palmqvist
Flädervägen 12
533 72  LUNDSBRUNN