Pilgrimsvandra
Foto: Shutterstock.com

Pilgrimsvandringar i Götene pastorat

Upptäck trakten av Kinnekulle när du vandrar på stigar, vägar och berg. När du går över ängar och längs med Vänern.

Det finns flera pilgrimsleder och vandringsleder i Götene kommun

Kungsstigen, Husaby (1,5 km)

Ett bra sätt att uppleva alla sevärdheter i Husaby är att vandra Kungsstigen som är drygt 1,5 km. 
Under vandringen på Kungsstigen passerar du bland annat Husaby kyrka som med sitt mäktiga trippeltorn från 1000-talet är Sveriges första biskopskyrka och en av Sveriges äldsta byggnader. Kyrkorummet har fortfarande en medeltida atmosfär. Dopfunten och triumfkrucifixet i Husaby kyrka är från 1200-talet liksom den gamla biskopsstolen som är en av Sveriges äldsta möbler.

Kungsstigen passerar även ruinerna av Biskopsborgen som sägs vara Olof Skötkonungs Kungsgård och därefter Skarabiskoparnas bostad i Husaby fram till reformationen 1527. Biskopsborgen har genomgått flera byggnadsstadier. Den äldsta delen är troligen från 1100-talet. Det finns lämningar på platsen som är betydligt äldre.

Stigen går vidare till Sankt Sigfrids källa som är platsen där Olof Skötkonung ska ha döpts av den engelske biskopen Sigfrid, som gett källan dess namn. På hällarna runt källan finns inhuggna signaturer efter svenska kungligheter som besökt platsen. Källan används än idag för dop. 

Gammelskogen, Forshem (2 km)

I Forshem finns en drygt 2 km lång pilgrimsstig i lättgången terräng i Gammelskogen, ett av Skara stifts stiftsreservat bestående av gammal barrskog.
Pilgrimsstigen är upplagd utifrån ett modernt radband som består av ett antal pärlor och kan sägas symbolisera vandringen genom livet. Med jämna mellanrum längs vandringsstigen finns det skyltar med några ord utifrån Frälsarkransens pärlor, det kan vara kända böner eller fragment ur psalmer.

Mer upplysningar om Stiftsreservatet Forshems gammelskog finns här.

Husaby – Forshem (23 km)

Pilgrimsvandring genom flera naturreservat och platser med spännande historia. 

Pilgrimsleden mellan Husaby och Forshem på berget Kinnekulle med sin fantastiska natur är en omtyckt och välbesökt vandringsled. Under vandringen finns möjlighet att besöka Lasses Grotta där Sveriges sista grottmänniska bodde med sin fru Inga i 30 år i slutet på 1800-talet. Grottan finns cirka två kilometer väster om Husaby kyrka, som med sina två torn har anor från 1000-talet. I trakten av Husaby finns ruinen efter Biskopsborgen och Sankt Sigfrids källa där Olof Skötkonung, Sveriges första kristna kung döptes. Från Husaby fortsätter vandringsleden vidare upp på platåberget Kinnekulle och Österplana hed, som breder ut sig med alvarsmark. Här finns också Martorpsfallet som på vårkanten sjuder av livfullt vatten som tar sig ner för klevkanterna. När alvaret slutar tar naturreservatet Skagen vid med sina betesmarker och slåtterängar. Här återfinns ett artrikt växt- och djurliv, bland annat ett flertal orkidéer. Slutligen passeras den gamla stenbrytningsorten Gössäter innan du når Forshem som är pilgrimsledens slutdestination, Forshems kyrka, som byggdes omkring 1130 och är som enda kyrka i Norden vigd åt den Heliga Graven. 

Vill du vandra en längre pilgrimsled finns pilgrimsleder till Läckö, Varnhem och Mariestad.

Information om vandringsleder och kartor finns i flera av våra kyrkor och hos Turistbyrån Destination Läckö Kinnekulle.

Karta över pilgrimsleder i Götene pastorat

Fakta om att vandra på pilgrimsled

På pilgrimslederna kan du gå i lugnt tempo på stigar och vägar, över ängar och fält, på berg och höjder. Här har pilgrimer sökt sig fram i nästan tusen år.
   En rastplats vid en vacker utsikt ger perspektiv, inte bara över naturen utan också över det egna livet. En porlande bäck erbjuder svalka åt trötta fötter, men påminner också om det inre livets källflöden.
   Du kan dröja en stund i en medeltida kyrka med generationers böner och sånger sittande i väggarna. Eller du kan tända ett ljus i en stilla vrå av kyrkan. Det kan ge nya krafter för dagens vandring - och för livets.

Det finns ett enkelt pilgrimshärbärge i Österplana där du som vandrar kan få tak över huvudet utan kostnad. (först till kvarn gäller för härbärget)

Det finns öppen spis, orgel, långbord, bänkbritsar och vattenkran utvändigt.
På stengolvet finns plats för max 10 personer. Torrtoaletter finns vid parkeringen på andra sidan av kyrkan.

Vad är en pilgrimsvandring?

Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som betyder främling. Som pilgrim ger du ger dig av från det hemvanda mot det okända. Du får ta emot nya erfarenheter, möten och insikter, ensam eller tillsammans med andra.

En pilgrim har både ett inre och ett yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom eller att känna frid och Guds närvaro. Det yttre målet är den fysiska plats där vandringen slutar.

Många som i dag kallar sig pilgrimer är historiskt intresserade av medeltidens helgon och vandrar i deras fotspår. Andra gör det för att deras tro innefattar vallfärder eller pilgrimsvandringar till heliga platser.

En pilgrimsvandring kan också vara ett tillfälligt avbrott i ett hektiskt liv. Oavsett vem du är och varför du ger dig ut kan vandringen och mötena längs vägen bli en fin andlig upplevelse.

 Så här kan en organiserad pilgrimsvandring gå till

En pilgrimsvandringen startar och slutar ofta med en gudstjänst. De flesta vandringar omfattar både samtal och tystnad. Den som leder vandringen arrangerar andakter, uppmuntrar till meditation och planerar dagsetapperna. Längs vägen händer det att gruppen sjunger och ber tillsammans. 

Svenska kyrkans stift och olika pilgrimscenter erbjuder även kurser och utbildningar för dig som vill lära dig mer om pilgrimsvandring och livet som pilgrim.