Bårtäcken

i Götene pastorat

Fyra bårtäcken som tillhör pastoratets församlingar.
Foto: Frida Gustafsson

Götene pastorat har fyra stycken bårtäcken som du som medlem i Svenska kyrkan, utan kostnad, har rätt att använda vid begravning inom pastoratet. Tanken med bårtäcken är att de ersätter stora kistdekorationer.
Bokning av bårtäcke sker i samband med besök hos begravningsbyrå eller till prästen.

Från vänster på bild ses bårtäcken tillhörande:
Götene församling, Forshems församling, Källby församling och Husaby församling.