Förtroendevalda/protokoll

Kyrkofullmäktige är Götene pastorats beslutande organ, som väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. Det är kyrkofullmäktige som utser ledamöterna i kyrkorådet, som är Götene pastorats verkställande organ.
Det är kyrkoråd och kyrkoherde som ansvarar för övergripande styrning och ledning i hela pastoratet.
I Götene pastorat finns Götene, Husaby, Kinnekulle och Källby församling, som har var sitt församlingsråd som fungerar som en styrelse bestående av personer
som nominerats av församlingens medlemmar vid nomineringsmötet och som sedan beslutats av kyrkofullmäktige. Tillsammans med kyrkoherden har församlingsråden ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd. Församlingsrådet ansvarar dessutom för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Kyrkofullmäktige

.Mandatperioden 2022-2025

Kyrkoråd

Mandatperioden 2022-2025

Götene kyrka

Götene församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025

Husaby församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025

Kinnekulle församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025

Källby kyrka

Källby församlingsråd

Mandatperioden 2022-2025

Om Götene pastorat

Götene, Husaby, Kinnekulle och Källby – församlingar i samverkan