Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för kyrkogårdarna i Götene pastorat.
Kontakta oss om du har frågor som rör kyrkogården, gravplatser, gravar, urnsättning, minneslund, askgravplats, gravskick, gravsättningsformer eller liknande.

Sommarens telefontider, 14 juni - 9 augusti

Tisdag, onsdag och torsdag, klockan 09:00-12:00

Telefon 0511-285 50
E-post gotene.kgf@svenskakyrkan.se 

För att minska risken för smittspridning har vi stängt för besök.
Kontakt tas via e-post eller telefon.

Postadress
Svenska kyrkan Götene pastorat
Runstensgatan 1
533 31 GÖTENE 
........................................................................................ 

Pastorsexpeditionen

Pastorsexpeditionen ansvarar för den administrativa samordningen inom Götene pastorat. Kontakta oss om du har frågor som rör gudstjänst, andakt, dop, konfirmation, vigsel, kören, mötesplatser, verksamheter, gruppbesök eller guidning.

SOMMARENS TELEFONTIDER, 28 JUNI - 9 AUGUSTI (STÄNGT VECKA 29)

Måndag, tisdag och torsdag, klockan 09:00-12:00

Telefon 0511-285 00
E-post gotene.pastorat@svenskakyrkan.se

För att minska risken för smittspridning har vi stängt för besök.
Kontakt tas via e-post eller telefon.

Postadress
Götene pastorat

Skolgatan 1
533 31 GÖTENE                                                                

.........................................................................................

Fakturaadress

Götene pastorat
Skolgatan 1
533 31 GÖTENE 

Bankgiro

804-5056 

Organisationsnummer

25 2003-3073