Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för kyrkogårdarna i Götene pastorat

Kontakuppgifter Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för kyrkogårdarna i Götene pastorat.
Kontakta oss om du har frågor som rör kyrkogården, gravplatser, gravar, minneslund, askgravplats, gravskick, gravsättningsformer eller liknande.

SOMMARENS TELEFONTIDER, 14 JUNI - 9 AUGUSTI
Tisdag, onsdag och torsdag, klockan 09:00-12:00

Telefon 0511-285 50
E-post gotene.kgf@svenskakyrkan.se 

För att minska risken för smittspridning har vi stängt för besök.
Kontakt tas via e-post eller telefon.

Postadress
Kyrkogårdsförvaltningen
Runstensgatan 1
533 31 GÖTENE