Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för kyrkogårdarna i Götene pastorat. Kontakta oss om du har frågor som rör kyrkogård, gravplatser, gravar, urnsättning, minneslund, askgravplats, gravskick, gravstenssäkring, gravsättningsformer eller liknande.

Kyrkogårdsförvaltningen expedition

Kontakta oss om du har frågor som rör kyrkogården, gravplatser, gravar, urnsättning, minneslund, askgravplats, gravskick, gravstenssäkring, gravsättningsformer eller liknande.

Personal