Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

GDPR

Så behandlar Svenska kyrkan Götene pastorat personuppgifter

Svenska kyrkan välkomnar dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka.

Från den 25 maj 2018 kommer hela Europa ha en ny gemensam lag om behandling av personuppgifter: Dataskyddsförordningen. Syftet med  nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

Vi vill vårda det förtroende som du som medlem, förtroendevald, ideell och anställd medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.
   För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR.
Dina rättigheter:
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att  få ett utdrag, en gång per år utan kostnad av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur Götene pastorat hanterar dina personuppgifter kontakta Pastorsexpeditionen tel: 0511-28500