Foto: Anders Nicander

Musik

I Götene pastorat erbjuds musik både i gudstjänsten och genom konsert- och musikevenemang i egen och andras regi.

Gudstjänster, mässor, konserter och körer. Musik är en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generell heltäckande definition. Svenska kyrkan står för ett musikliv som i sin helhet är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet.

Musik har varit ett självklart inslag i kyrkan under flera hundra år och har en given plats inom Svenska kyrkan. Här erbjuds musik både i gudstjänsten och i form av konsert- och musikevenemang i egen och andras regi. Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där människor kan uttrycka och tolka sina andliga och existentiella frågor.

Kyrkan är en av få kvarvarande mötesplatser för amatörer och professionella, för alla klasser, genrer, nationaliteter. Kyrkan står för den breda, allmänna relationen till musik av olika slag. Musikverksamheten i Svenska kyrkan fungerar också som en plantskola för professionella musiker inom såväl kyrkomusiken som det offentliga musiklivet. Här värnas den konstnärliga kvalitén och utvecklingsarbetet.

Helena Ambertson vid kyrkorgeln.

Fredaxorgel

Fredaxorgel är ett kvällsarrangemang med orgelmusik i olika genrer och musikstilar.

Lunchmusik i Götene kyrka

Lunchmusik

Lunchmusik arrangeras den 8 september, 6 oktober, 10 november och 8 december klockan 12:00-12:15 i Götene kyrka. Efteråt har du möjlighet att äta gemensam lunch i Götene församlingshem till självkostnadspris. (60 kronor)

Körer

I Götene pastorat finns körer för alla åldrar! Hitta kören för just dig! Höstterminen 2022 börjar vecka 35 för vuxna och vecka 36 för barn och ungdomar. (Kören Cantabile startar vecka 36)

En kär med män och kvinnor i blandade åldrar sjunger inne i en kyrka.

Sjunga i kör

Kom, sjung och ha roligt! Det viktiga är att du vill sjunga tillsammans med andra, oavsett om du prövat det tidigare eller ej.

Orkester med dirigent spelar i kyrka.

Konserter i Svenska kyrkan

Slå dig ner och lyssna till musiken som fyller salen. Eller ta del av en konsert digitalt, från någon av Svenska kyrkans församlingar som sänder på nätet.