Foto: Alex Giacomini

Musik

Gudstjänster, mässor, konserter och körer. Musik är en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generell heltäckande definition. Svenska kyrkan står för ett musikliv som i sin helhet är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet.

Musik har varit ett självklart inslag i kyrkan under flera hundra år och har en given plats inom Svenska kyrkan. Här erbjuds musik både i gudstjänsten och i form av konsert- och musikevenemang i egen och andras regi. Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där människor kan uttrycka och tolka sina andliga och existentiella frågor.

Kyrkan är en av få kvarvarande mötesplatser för amatörer och professionella, för alla klasser, genrer, nationaliteter. Kyrkan står för den breda, allmänna relationen till musik av olika slag. Musikverksamheten i Svenska kyrkan fungerar också som en plantskola för professionella musiker inom såväl kyrkomusiken som det offentliga musiklivet. Här värnas den konstnärliga kvalitén och utvecklingsarbetet.

Längtar du efter att sjunga, finns det många möjligheter i Götene pastorat

Vi har körer för alla åldrar. Hitta kören för just dig!

Måndag
Con Spirito - åk 4-6 Församlingshemmet Sil kl. 15.00-16.00

Tisdag
Tisdagsskoj och Barnkör - åk F-2 Pastoratsgården Källby kl. 13.30-15.30
Shalomkören - från 6 år och uppåt Götene församlingshem kl. 16.30-17.30
Cantabile - blandad vuxenkör Församlingshemmet Sil kl. 19.00-21.00 
Kinnekullekören - blandad vuxenkör Forshems församlingshem kl. 18.30-20.00
Källby sångkör - blandad kör Pastoratsgården Källby kl. 19.00-21.00 (enligt schema)

Onsdag
Barnkör i Sil - åk. 2-3 Församlingshemmet Sil kl. 15.00-16.00
Musik och lek
- 4 år- åk. 1 Församlingshemmet Sil kl. 17.30-18.15 
Con Anima - åk. 7 Församlingshemmet Sil kl. 19.00-20.30
Våghalsarna - blandad våga sjunga-kör Götene församlingshem kl. 19.00-20.00 (ojämn vecka)  

Torsdag
Götene kyrkokör - blandad kör Götene församlingshem kl. 19.00-21.00 
Husaby/Ledsjö kyrkokör - blandad vuxenkör Pilgrimsgården Husaby/Ledsjö kyrka kl. 19.00-21.00 

Sjung för Guds skull!

 

En fågel sjunger inte för att den har alla svar - den sjunger därför att den har en sång.

Maja Angelou