Foto: IKON

Medlemskap

Är du inte redan medlem är du välkommen att bli det!

Inträdesblankett finns längre ned på sidan

Först lite information om medlemsskap:
I Götene pastorat är 70 procent medlemmar i Svenska kyrkan och av Sveriges totala befolkning (2018) är nära 58 procent medlemmar.

Som medlem hjälper du Svenska kyrkan att jobba för:
de unga
de äldre
flyktingar
fred i världen
en bättre planet.
Vi gör det tolv månader om året, både i Sverige och världen. 

Verksamhet för alla
Varje år finns många av kyrkans 5,9 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang.
Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling. 
Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrkoavgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för människovärde och livskvalitet. 

Barn tänder ljus vid ljusbärare.
Foto: Johannes Frandsen / Ikon

Medlem genom dopet
Man blir medlem i kyrkan genom dopet och tillhör både i sin egen församling som den kristna världsvida kyrkan. 
Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.

Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med ansvarig präst i din församling. Tidigare blev man i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen, men så är det alltså inte längre.
Om du inte är döpt samråder du med en präst om vilken dopförberedelse som kan bli aktuell i ditt fall. 

Folkbokförd utanför Sverige
Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt anmäla medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. 
E-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

 

Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. 

INTRÄDESBLANKETT

Har du en skrivare hemma kan du ladda ner och printa ut någon av länkarna nedan. 
Fyll i uppgifterna och skicka till
Götene pastorat
Skolgatan 1
533 31 GÖTENE

Klicka för att ladda ner INTRÄDESBLANKETT

Klicka för att ladda ner INTRÄDESBLANKETT FÖR PERSON UNDER 18 ÅR.
Person under 18 år behöver vårdnadshavares underskrift.

Vi kan också skicka dig en INTRÄDESBLANKETT 
Telefon 0511-285 00

Är du osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet kontakta oss på pastorsexpedition telefon 0511-285 00.

Om du vill begära utträde ur Svenska kyrkan, krävs din personliga underskrift på blanketten ”Utträde ur Svenska kyrkan” för att utträdet ska vara giltigt. Utträde går inte att göra via e-post eller andra digitala tjänster. Blankett för utträde ur Svenska kyrkan kan du få via pastorsexpeditionen i Församlingshemmet i Götene.

För upplysningar om hur vi hanterar personuppgifter, besök webbsidan GPDR

Kyrkoavgiften - betalas av medlemmar

• I Götene pastorat går (fr.o.m. 1/1 2017) 1.461 kr på varje hundralapp du tjänar till kyrkoavgift. Av den summan går 1.26 kr till Svenska kyrkans arbete.
• Övriga 24,6 öre är en avgift som går till begravningsverksamheten.

Nattvardskalk på ett bord med gudstjänstfirande i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson / Ikon

Begravningsavgift - betalas av alla

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift från och med 2017.
Den nya avgiften gäller för alla med beskattningsbar inkomst, som är folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten och kyrkogårdarnas skötsel.
Gravplats på kyrkogård ingår i begravningsavgiften.
Begravningsavgiften är 24,6 öre per hundralapp och betalas oavsett medlemskap i Svenska kyrkan eller inte.