Pastoratets 20 kyrkor

Götene pastorat har 20 kyrkor varav över hälften av dom är medeltida. Välkommen att göra ett besök, upplev kulturhistoria, fascineras av hantverksskicklighet, upptäck de vackra parkliknande miljöerna på kyrkogårdarna och ta chansen att delta i gudstjänster som bjuder på smakprov ur den svenska psalmskatten.

Broby kapell

Kapellet från 1100-talet 1930 som återinvigdes 1930

Forshems kyrka

"Denna kyrka är invigd till vår herre Jesus Kristus och Den Heliga Gravens ära."

Fullösa kyrka

1100-tals kyrkan vid ett gammalt fornminnesområde

Götene kyrka

Götene kyrka från år 1125 räknas till en av Sveriges äldsta kyrkor

Hangelösa kyrka

Hangelösa kyrka invigdes första advent 1873

Holmestads kyrka

Holmestads kyrka byggdes 1874.

Husaby kyrka

Kyrkan med sitt mäktiga trippeltorn från 1000-talet är Sveriges första biskopskyrka.

Hönsäters kapell

Kapellet från 1913 med interiör från 1600-talet

Kestads kyrka

Kyrkan med anor från 1130-talet

Kinne-Kleva kyrka

Kyrkan från år 1870 byggd av sandsten i rundbågestil

Kinne-Vedums kyrka

Kinne-Vedums kyrka från 1100-talet är en av Sveriges bäst bevarade medeltida kyrkor.

Källby kyrka

Källby kyrka är daterad till 1100-talets senare del och uppförd i romansk stil av sandsten.

Ledsjö kyrka

Ledsjö kyrka nyinvigdes efter den svåra branden, 4:e söndagen i Advent 2009

Medelplana kyrka

Medelplana kyrka har anor från 1150.

Ova kyrka

Ova kyrka från 1100-talet i grönskan vid Mariedalsån

Skeby kyrka

Skeby kyrka från 1150 byggd av sandsten från södra Kinnekulle

Skälvums kyrka

Skälvums kyrka från 1130-talet i romansk byggnadsstil

Västerplana kyrka

Västerplana kyrka från 1100-talet har två korsarmar

Vättlösa kyrka

Kyrkan dateras till sent 1100-tal och är inspirerad av engelsk kyrkoarkitektur.

Österplana kyrka

Österplana kyrka från 1877 är en av få kyrkor som inte tillkommit under tidig medeltid.

Illustration av kyrka

Vad är vad i kyrkan?

Har du koll på kyrkans olika delar och detaljer? Den här bilden visar den allra vanligaste typen av kyrkobyggnad i Sverige. En långhuskyrka med avrundat slut mot öster och torn i väster.  På den här sidan kan du lära dig mer om kyrkobyggnaden.

Bokning

Telefon expedition: 0511-285 00

Gruppbesök: 250 kronor
Guidning: 900 kronor

Mer upplysningar om guidningar finns här!