Foto: Jesper Anhede

Om Götene pastorat

Götene, Husaby, Kinnekulle och Källby – församlingar i samverkan

Svenska kyrkan Götene pastorats geografiska område motsvarar Götene kommun och omfattar såväl landsbygd som tätort. 

Fyra församlingar

I Götene pastorat finns Götene församling, Husaby församling, Kinnekulle församling och Husaby församling.

Tjugo kyrkor

I Götene pastorat finns de tjugo kyrkorna: Broby kapell, Forshems kyrka, Fullösa kyrka, Götene kyrka, Hangelösa kyrka, Holmestads kyrka, Husaby kyrka, Hönsäters kapell, Kestads kyrka, Kinne-Kleva kyrka, Kinne-Vedums kyrka, Källby kyrka, Ledsjö kyrka, Medelplana kyrka, Ova kyrka, Skeby kyrka, Skälvums kyrka, Västerplana kyrka, Vättlösa kyrka och Österplana kyrka. Flertalet av kyrkorna är medeltida.

Fem församlingshem

Det finns fem församlingshem i Götene pastorat. De är belägna i Forshem, Götene,
Husaby, Källby och Sil. Församlingshemmen används främst till pastoratets egna verksamheter och kan lånas av medlemmar för samlingar vid dop, konfirmation,
vigsel och begravning. Församlingshemmen hyrs också ut till barnkalas samt åt
föreningar och företag för möten, föreläsningar och utbildningar.

gudstjänst

Det firas gudstjänster i församlingarnas kyrkor på söndagar. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan. Via appen Kyrkguiden, kalendern på denna webbsida, annonser och predikotur i lokaltidningarna Götene tidning och Nya Lidköpingstidningen (NLT) finner du information om plats och tid för gudstjänsterna.

Götene pastorat har ett gott samarbete med övriga kyrkor i Götene, via organisation GKSR Götene kristna samarbetsråd.
(Svenska kyrkan Götene pastorat, Equmeniakyrkan och Korskyrkan)

55 anställda

Drygt 55 personer arbetar i Götene pastorat som präst, diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker, kykrvaktmästare, församlingsvärdinna och administrativ personal.

Flera omtyckta pilgrimsleder finns i trakten av Götene

De kortare pilgrimslederna finns bland annat vid Husaby, Kungsstigen drygt 1,5 km
och vid Forshem i gammelskogen, en vandring på drygt 2,5 km.
Vill du vandra en längre pilgrimsled finns pilgrimsleder som sträcker sig till Läckö, Varnhem och Mariestad. För upplysningar om pilgrimsleder och vandringar se
www.pilgrimisverige.se

Biosfärsområde

Kinnekulle, som sedan år 2010 tillsammans med Vänerskärgården bildar ett biosfärområde, är med sin unika natur en plats som lockar både bofasta och turister i stor utsträckning. Kyrkorna på Kinnekulle tillhör de populära besöksmålen.