Berget Kinnekulle med ett blått hav av linblommor i förgrunden.
Foto: Björn Sjöstedt

Om Götene pastorat

I Götene pastorat finns 20 kyrkor, flertalet av dem är medeltida. Dessutom finns det flera församlingshem och andra byggnader där gudstjänst firas och församlingsverksamhet bedrivs. Pastoratet har ett gott samarbete med övriga samfund i området. Hos oss arbetar drygt 55 personer.

Götene pastorats geografiska område motsvarar Götene kommun och omfattar såväl landsbygd som tätort. Götene, Källby, Lundsbrunn och Hällekis, är de fyra större tätorterna. Omkring fem mil är kust mot Vänern och en stor areal är jordbrukslandskap.

Kinnekulle, som sedan år 2010 tillsammans med Vänerskärgården bildar ett biosfärområde, är med sin unika natur en plats som lockar både bofasta och turister i stor utsträckning. Kyrkorna på Kinnekulle tillhör de populära besöksmålen och då framförallt Husaby kyrka, med sin historia om Sveriges kristnande. I pastoratet finns också flera mil pilgrimsled.

Läs mer om våra kyrkor och församlingshem här