Foto: Jesper Anhede

Om Götene pastorat

Götene, Husaby, Kinnekulle och Källby församlingar i samverkan

I Skara stift finns Svenska kyrkan Götene pastorat med samma geografiska område som Götene kommun. I pastoratet finns 20 kyrkor, varav flera av dem är medeltida. I de fe församlingshemmen finns samlingslokaler för gudstjänster, mötesplatser och verksamheter för alla åldrar. Pastoratet består av de fyra församlingarna Götene, Husaby, Kinnekulle och Källby.

Fyra församlingar

I Götene pastorat finns Götene församling, Husaby församling, Kinnekulle församling och Källby församling.

Tjugo kyrkor

I Götene pastorat finns de tjugo kyrkorna: Broby kapell, Forshems kyrka, Fullösa kyrka, Götene kyrka, Hangelösa kyrka, Holmestads kyrka, Husaby kyrka, Hönsäters kapell, Kestads kyrka, Kinne-Kleva kyrka, Kinne-Vedums kyrka, Källby kyrka, Ledsjö kyrka, Medelplana kyrka, Ova kyrka, Skeby kyrka, Skälvums kyrka, Västerplana kyrka, Vättlösa kyrka och Österplana kyrka. Flertalet av kyrkorna är medeltida.

Fem församlingshem

Det finns fem församlingshem i Götene pastorat. De är belägna i Forshem, Götene, Husaby, Källby och Sil. Församlingshemmen används främst till pastoratets egna verksamheter och kan lånas av medlemmar för samlingar vid dop, konfirmation, vigsel och begravning.
Församlingshemmen hyrs också ut till barnkalas samt åt föreningar och företag, för möten, föreläsningar och utbildningar.

55 anställda

Drygt 55 personer arbetar i Götene pastorat som präst, diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker, kyrkvaktmästare, församlingsvärdinna och administrativ personal.

Flera omtyckta pilgrimsleder finns i trakten av Götene

De kortare pilgrimslederna finns bland annat vid Husaby, Kungsstigen drygt 1,5 km och vid Forshem i gammelskogen, en vandring på drygt 2,5 km.
Vill du vandra en längre pilgrimsled finns pilgrimsleder som sträcker sig till Läckö, Varnhem och Mariestad. För upplysningar om pilgrimsleder och vandringar se
www.pilgrimisverige.se

Ekumeniskt samarbete

Det finns ett etablerat ekumeniskt samarbete mellan Götene pastorat och andra kyrkor och samfund i Götene.

 

Förtroendevalda/protokoll

Här hittar du protokoll från sammanträden med kyrkofullmäktige, kyrkoråd, Götene församlingsråd, Husaby församlingsråd, Kinnekulle församlingsråd och Källby församlingsråd.

Församlingsinstruktion

I varje församling i Svenska kyrkan finns en församlingsinstruktion som beskriver hur församlingen vill arbeta med sin grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Ekonomi

Här hittar du årsredovisning, verksamhetsuppföljning och budget för Götene pastorat.