Konfirmand 2020-2021

Här är sidan för dig som är konfirmand, eller anhörig till konfirmand, i Götene pastorat

Här hittar du höstens tider för konfirmanderna

Alla träffar är i Götene församlingshem, om inte annat framgår av schemat.

2020

Konfaträff 1 Torsdagen den 10 september klockan 14:15-16:30
Konfaträff 2 Torsdagen den 17 september klockan 14:15-16:30
Kyrkrunda med buss i Götene pastorat Onsdagen, den 23 september klockan 09:45-15:00 Samling församlingshemmet Götene 
Dagläger i Götene församlingshem och kyrka Lördagen den 3 oktober klockan 10:00-17:00 och söndagen den 4 oktober klockan 10:00-15:00 
Konfaträff 3 Torsdagen den 8 oktober klockan 14:15-16:30 
Konfaträff 4 Torsdagen den 15 oktober klockan 14:15-16:30
Konfaträff 5 Torsdagen den 5 november klockan 14:15-16:30
Föräldramöte 1 i Götene församlingshem Torsdagen den 12 november klockan 18:30-20:00 
Konfaträff 6 Torsdagen den 19 november klockan 14:15-16:30
Konfaträff 7 Torsdagen den 3 december klockan 14:15-16:30
Konfaträff 8- Julavslutning Torsdagen den 10 december klockan 14:15-16:30

2021

Bibelborgen i Skövde (beroende på situationen) Lördag eller söndag, 23-24 januari
Läger på Flämslätt, enkelrum bokat Fredag till söndag, 23-25 april
Mer info kommer. 
Konfirmationsgudstjänst/er Holmestad Lördagen den 29 maj 2021
 

Bra att veta om konfirmation

Detta ingår i konfirmationen och är att betrakta som obligatoriskt:
- Torsdagssamlingar
- Gudstjänstmedverkan vid vissa gudstjänster, särskilt vid jul och påsk.
- Läger (möjlighet att delta utan övernattning till våren)
- Konfirmationsgudstjänst

Utöver detta finns frivilliga aktiviteter och samlingar, exempelvis resor till Boda Borg och Säfsen, Ungdomskvällar mm. Dessa är just nu osäkra, pga det rådande läget

Vi är hjärtligt tacksamma för anhörigas hjälp, när det gäller att planera in träffar, läger mm. under året. Konfirmation gör man EN gång i livet och förhoppningsvis bär man med sig många goda minnen efter den tiden. Vi vet att ungdomar har mycket omkring sig och att familjen som helhet har fler åtaganden.

Grupper och arbetssätt

Alla ungdomar kommer att träffas varje gång.

Vi fikar gemensamt och avslutar gemensamt med andakt, eller mässa, i församlingshemmet eller i kyrkan.

Under träffarna delar vi in konfirmanderna i två eller fler grupper. Varje konfirmand blir tilldelad en mentor, som har ett särskilt ansvar för kontakten med den konfirmanden och med vårdnadshavarna.

Mobiltelefon under träffar

Under träffarna ska mobilen vara avstängd och undanlagd. Vi har möjlighet att tillhandahålla låsbart skåp för den som önskar. Om konfirmanden av någon anledning måste ha mobilen på under träffen, ska detta meddelas av vårdnadshavare innan. Om du som anhörig behöver nå konfirmanden ringer du någon av ledarna.

Kontakt

Vi kommunicerar huvudsakligen med SMS (konfirmander) och e-post (föräldrar).

Björn Carlstedt

Björn Carlstedt

Konfirmandansvarig, Församlingspedagog