Konfirmand

Här är sidan för dig som är konfirmand, eller anhörig till konfirmand, i Götene pastorat

Bra att veta om konfirmation

Detta ingår i konfirmationen och är att betrakta som obligatoriskt:
- Torsdagssamlingar
- Gudstjänstmedverkan vid vissa gudstjänster, särskilt vid jul och påsk.
- Läger (möjlighet att delta utan övernattning till våren)
- Konfirmationsgudstjänst

Utöver detta finns frivilliga aktiviteter och samlingar, exempelvis resor till Boda Borg och Säfsen, Ungdomskvällar mm. Dessa är just nu osäkra, pga det rådande läget

Vi är hjärtligt tacksamma för anhörigas hjälp, när det gäller att planera in träffar, läger mm. under året. Konfirmation gör man EN gång i livet och förhoppningsvis bär man med sig många goda minnen efter den tiden. Vi vet att ungdomar har mycket omkring sig och att familjen som helhet har fler åtaganden.

Grupper och arbetssätt

Alla ungdomar kommer att träffas varje gång.

Vi fikar gemensamt och avslutar gemensamt med andakt, eller mässa, i församlingshemmet eller i kyrkan.

Under träffarna delar vi in konfirmanderna i två eller fler grupper. Varje konfirmand blir tilldelad en mentor, som har ett särskilt ansvar för kontakten med den konfirmanden och med vårdnadshavarna.

Mobiltelefon under träffar

Under träffarna ska mobilen vara avstängd och undanlagd. Vi har möjlighet att tillhandahålla låsbart skåp för den som önskar. Om konfirmanden av någon anledning måste ha mobilen på under träffen, ska detta meddelas av vårdnadshavare innan. Om du som anhörig behöver nå konfirmanden ringer du någon av ledarna.

Kontakt

Vi kommunicerar huvudsakligen med SMS (konfirmander) och e-post (föräldrar).