Skylt om att gravrättsinnehavare sökes.
Foto: Frida Gustafsson

Vi söker gravrättsinnehavare

Är du den vi söker? Vänligen kontakta kyrkogårdsförvaltningen via telefon 0511-285 50 eller via e-post gotene.kgf@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp skyltar på vissa gravar med uppmaningen ”Släktingar eller bekanta till gravsatta – vänligen kontakta kyrkogårdsförvaltningen” i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.

Om inte kyrkogårdsförvaltningen får kontakt med någon släkting eller bekant kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort. (återtagen grav)

Är du den vi söker? Vänligen kontakta oss via telefon 0511-285 50 eller e-post gotene.kgf@svenskakyrkan.se 

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Därför finns det ganska många gravar utan antecknad gravrättsinnehavare. För att möjliggöra för den eller de närstående som önskar att anteckna sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen vill Kyrkogårdsförvaltningen komma i kontakt med dessa.

Kyrkogårdsförvaltningen expedition

Kontakta oss om du har frågor som rör kyrkogården, gravplatser, gravar, urnsättning, minneslund, askgravplats, gravskick, gravstenssäkring, gravsättningsformer eller liknande.