Foto: Maria Jansson

Vi söker gravrättsinnehavare

Kyrkogårdsförvaltningen i Götene pastorat har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen ”Släktingar eller bekanta till gravsatta – vänligen kontakta kyrkogårdsförvaltningen” i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Därför finns det ganska många gravar utan antecknad gravrättsinnehavare. För att möjliggöra för den eller de närstående som önskar att anteckna sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen vill Kyrkogårdsförvaltningen komma i kontakt med dessa.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon intressent kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Vi söker för nuvarande efter gravrättsinnehavare på följande kyrkogårdar:

Hangelösa 
Forshem
Fullösa
Hönsäter
Kestad
Ledsjö
Medelplana gamla kyrkogård
Medelplana nya kyrkogård
Ova
Skälvum
Västerplana
Österplana  

* Även de andra kyrkogårdarna har sökskyltar uppsatta, men där finns ännu inga listor med de gravar det gäller.

Anna Forssander Bogren

Anna Forssander Bogren

Götene pastorat

Administratör Kyrkogårdsförvaltningen