Foto: Maria Jansson

Vi söker gravrättsinnehavare

Är du den vi söker? Vänligen kontakta kyrkogårdsförvaltningen!

Kyrkogårdsförvaltningen i Götene pastorat har satt upp skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen ”Släktingar eller bekanta till gravsatta – vänligen kontakta kyrkogårdsförvaltningen” i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Därför finns det ganska många gravar utan antecknad gravrättsinnehavare. För att möjliggöra för den eller de närstående som önskar att anteckna sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen vill Kyrkogårdsförvaltningen komma i kontakt med dessa.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon intressent kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen.
Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Vi söker efter gravrättsinnehavare på Götene pastorats kyrkogårdar. Är du den vi söker? Vänligen kontakta oss!

Anna Forssander Bogren

Anna Forssander Bogren

Götene pastorat

Administratör Kyrkogårdsförvaltningen